Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 17.12.2021 rezultāti

1. Par izmaiņām no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu (projektu) īstenošanā 2021.gadā.
Metodikas izstrāde ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes nu to ietekmējošo faktoru novērtēšanai
1-08/62/2021 VARAM Vides aizsardzības departaments
Noraidīt
LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana
Samazināt finansējumu
Par finansējumu apakšprogrammā 21.13.00 "Nozares vides projekti"
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 1-08/122/2020 “Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2021.gadā” īstenošanai.
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2021.gadā
1-08/122/2020 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt papildfinansējumu - 61 483.00 €
3. Projekta Nr. 1-08/65/2021 “Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Āfrikas lauvu mītnes tiešraides kameru sistēmas izveide” izskatīšana.
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Āfrikas lauvu mītnes tiešraides kameru sistēmas izveide
1-08/65/2021 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 5 450.00 €
4. Par 2022.gada finansējumu projektam Nr. 1-08/91/2019 “Nacionālā botāniskā dārza EX situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2020.gada līdz 2022.gadam”
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2020. līdz 2022. gadam
1-08/91/2019 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 212 866.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.