• Sākums >
  • LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana

LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/193/2020

Projekta mērķis

LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana, tādējādi veicinot papildu investīciju piesaisti Latvijas vides, dabas un klimata politikas mērķu ieviešanai no Eiropas Komisijas LIFE programmas.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpēte / cenu aptaujas veikšana pasākuma (projekta) darba uzdevumu izpildei. 2. Konsultatīva atbalsta sniegšana potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem 2021.gadā. 3. Organizēt apmācības potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. 4. LIFE programmu popularizējošo informatīvo pasākumu organizēšana. 5. Veikt saistīto plānošanas un stratēģisko dokumentu aktualizāciju un izstrādāšanu (saistībā ar jauno LIFE Daudzgadu darba programmu). 6. Veikt LIFE Nacionālā finansējuma administrēšanu, atbilstoši VARAM noteiktajai kārtībai visiem projektiem, kas izturējuši LIFE konkursu un pretendē uz nacionālo finansējumu. 7. Aktualizēt un pilnveidot mājas lapu www.lifeprogramma.lv un sociālos kontus.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte / cenu aptauja, izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Sniegts konsultatīvais atbalsts potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem 2021.gadā, nodrošinot nepieciešamo konsultatīvo atbalstu uz e-pastu, telefonu, web rīkos un klātienē pēc iepriekšēja pieprasījuma (vismaz 1360 h). 3. Organizētas apmācības potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem un īstenotājiem atbilstoši VARAM LIFE nacionālā kontaktpunkta apstiprinātam ikgadējam apmācību plānam par LIFE iesniedzējiem un īstenotājiem nozīmīgām apmācību tēmām (vismaz 6 apmācības kopā vismaz 120 LIFE projektu iesniedzējiem un īstenotājiem). 4. Organizēti LIFE programmu popularizējoši informatīvie pasākumi atbilstoši VARAM LIFE nacionālā kontaktpunkta apstiprinātam ikgadējam LIFE popularizēšanas pasākumu plānam (vismaz 4 LIFE info dienas ar kopējo aptuveno dalībnieku skaitu 120 dalībnieki). 5. Veikta saistīto plānošanas un stratēģisko dokumentu aktualizācija un izstrādāšana (saistībā ar jauno LIFE Daudzgadu darba programmu). 6. Veikta LIFE Nacionālā finansējuma administrēšana, atbilstoši VARAM iekšējās kārtības noteikumiem 1-3/6 “Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE īstenošanu” visiem projektiem, kas izturējuši LIFE konkursu un pretendē uz nacionālo finansējumu. 7. Regulāri aktualizēta un pilnveidota mājas lapa www.lifeprogramma.lv un sociālie konti.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 63 560.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 560.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 112.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.