Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 18.06.2020 rezultāti

1. Vispārīgi (informatīvie) jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Par atliktā jautājuma izskatīšanu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”
Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai
1-08/30/2020 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Piešķirt - 31 500.00 €
3. Par projektu konkursu nolikumiem
Par projektu konkursu vadlīnijā “Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”
Apstiprināt
Par projektu konkursu vadlīnijā “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”
Apstiprināt
Par projektu konkursu vadlīnijā “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”
Konceptuāli atbalstīt
4. Par izmaiņām projektu īstenošanā
Dabas koncertzāle 2020
1-08/93/2019 Dabas koncertzāle
Apstiprināt izmaiņas
5. Dažādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.