Dabas koncertzāle 2020

Reģ Nr. 1-08/93/2019

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāle” mērķis, organizējot lielformāta publisku pasākumu, ir • pievērst cilvēku uzmanību dabas aizsardzībai; • veicināt sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības pasākumos un vides monitoringā; • uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē. 2020. gada Dabas koncertzāles galvenajai tēmai izvēlētas sēnes. Tās nav ne augi, ne dzīvnieki, bet gan atsevišķa ļoti liela dzīvo organismu grupa jeb valsts. Par tās pārstāvju lielo nozīmi un saistību ar cilvēces attīstību var minēt kaut vai divus plaši zināmus atklājumus – penicilīns un raugs. Šobrīd tiek lēsts, ka sēņu sugu ir vismaz piecas reizes vairāk, nekā augu sugu. Tomēr mūsu zināšanas par to daudzveidību un nozīmi sarežģītajā dabas tīklā vēl ir ļoti mazas. Palielinoties pētnieku interesei par sēņu valsti un tās pielietojumu dažādās cilvēka dzīves nozarēs, pieaug arī nepieciešamība pēc plašākas sabiedrības izpratnes par šo apbrīnojamo organismu vietu un lomu dabā.

Projekta uzdevumi

2020. gada koncerta uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar sēņu daudzveidību, to sugām un to apsaimniekošanas nosacījumiem, kā arī to lomu ekosistēmās. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem.

Projekta rezultāti

2020. gada publisko pasākumu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par sēnēm, to apsaimniekošanas nosacījumiem. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. • Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. • Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā. • Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par sēnēm un to sugām, kurš ir bezmaksas pieejams vides izglītotajiem. • Organizēts lielformāta multimediāls pasākums par fotosintēzi, kuru apmeklē vismaz 8000 cilvēku.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2020
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 56 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 400.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 890.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.