Projekta "Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos" kopsavilkums

25.06.2024
Projekta numurs: 1-08/55/2022
Gads: 2022
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Noslēgusies biedrības “Latvijas Kūdras asociācija” LVAF finansētā projekta “Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos” (Nr.1-08/55/2022) īstenošana.

Noslēdzies LVAF finansēts projekts “Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos” (Nr. 1-08/55/2022), ko īstenoja Latvijas Kūdras asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi. Projektā piedalījās arī LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes eksperti. 

Projekta mērķi: noteikt degradētu purvu teritorijas, kurās norit renaturalizācija vai ar samērīgiem ieguldījumiem ir iespējama renaturalizācija; noteikt purvu teritorijas, kas iekļaujamas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā. 
Projekta īstenošanas laiks no 2022. gada 01. oktobra līdz 2024. gada 12. janvārim. 
Projektā paveikts: apsekota 31 teritorija (degradēti kūdrāji). Teritoriju apsekošana notika no 2023. gada  maija līdz oktobrim. Teritorijas apsekotas ar maršrutu metodi, apsekojuma maršrutus izvēloties tā, lai tiktu aptvertas purva vai kūdrāja raksturīgākās un atšķirīgākās daļas. Netika vērtēti meži, kas atrodas purviem vai kūdrājiem pieguļošajās platībās. Apsekojuma laikā novērtēta raksturojošā veģetācija, veikta fotofiksācija un teritorijas attālā izpēte ar dronu. Purvi tika vērtēti no renaturalizācijas aspekta, netika veikta sugu inventarizācija un ornitoloģiskā izpēte. 

PĀRSKATS par projekta “Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos” īstenošanu un rezultātiem pieejams ŠEIT.

Plašāka informācija par pētījuma rezultātiem šeit: https://www.latvijaskudra.lv/lv/notikumi/pabeigtie_projekti/

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.