Projekta "Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē" kopsavilkums

25.06.2024
Projekta numurs: 1-08/108/2022
Gads: 2022
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Noslēgusies pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” LVAF finansētā projekta “Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē” (Nr.1-08/108/2022) īstenošana.

Projekta ietvaros no 2022.gada decembra līdz 2024.gada aprīlim četrās Rīgas līča piekrastes vietās, kur notiek rūpnieciskā zveja tika veikta roņu atbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtēšana zvejas rīku tuvumā izmantojot medību šaujamieročus.
Projekta laikā visās četrās pētījuma teritorijās kopā gada laikā tika veikti: 305 ieraksti zvejas protokolos, no tiem:

  • 198 gadījumos novērota jebkāda roņu klātbūtne zvejā, kur:
  • 57 gadījumos veikta atbaidīšana, kur kopā veikti:
  • 92 šāvieni (tostarp troksnis), pēc kuriem novēroti:
  • 37 vizuāli apstiprināti teorētiski trāpījumi, ar:
  • 11 iespējams nogalinātiem roņiem, no kuriem:
  • 4 veiksmīgi iegūti un izvesti krastā.

Reģistrējot roņu uzvedību secināts, ka no 127 raksturojumiem 39 gadījumos roņu uzvedība raksturota kā ‘bailīgs’ neatkarīgi no atbaidīšanas.
Roņu uzvedības dati nenorāda uz izteiktām izmaiņām roņu uzvedībā atbaidīšanas laikā, lai iegūtu statistiski pierādāmus rezultātus nepieciešams vairāk datu.
Kopējās nozvejas izmaiņas atbaidīšanas laikā nav konstatētas. Atsevišķām zivju sugām novērojamas pozitīvas tendences, veicot atbaidīšanu.
Statistiski nozīmīgi uzlabojumi nozveju tendencē bija novērojami tikai taimiņiem zvejas lieguma laikā.

Kopumā secināts, ka ir iespējams iegūt Pelēkos roņus izmantojot medību šaujamieročus Latvijas piekrastes apstākļos. Liela loma ir vides apstākļiem iegūšanas brīdī (Vēja stiprums, dziļums, straume, caurredzamība utt.) Visefektīvākā iegūšana izrādījās rudens zvejas lieguma laikā un lielākais izaicinājums pēc roņa šaušanas ir tā satveršana un iecelšana laivā.
Iegūtajiem roņiem bioloģiski ir labi rādītāji un iegūto 4 roņu kuņģa satura analīze parādīja, ka tur dominē neliela izmēra zivis (apaļie jūras grunduļi, reņģes un brētliņas) tiek norītas veselas un barības objektiem novērojamas dažādas sagremotības pakāpes.
Latvijā roņu iegūšana ir pieļaujama tikai tad ja ir labs vides stāvoklis.
Pelēkais ronis Latvijā iekļauts ir EK dzīvotņu direktīvas 4. pielikumā – tiek ierobežota tā ieguve, nav medījama suga, bet ar speciālām atļaujām var iegūt.

Turpmākai roņu iegūšanai ir nepieciešams detalizēts pieteikums Dabas aizsardzības pārvaldei, kā kompleksi tiks aizsargāti zvejas rīki un ar kādām metodēm no SAP 10. pielikuma.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.