Projekta “Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību Latvijas apstākļos” kopsavilkums

25.06.2024
Projekta numurs: 1-08/68/2022
Gads: 2022
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Noslēgusies Rīgas Tehniskās universitātes LVAF finansētā projekta “Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību Latvijas apstākļos” (Nr.1-08/68/2022) īstenošana.

Projektā tika iegūti dati par Latvijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbības rezultātiem attiecībā uz hidrauliku un ūdens kvalitāti, kā arī dati par attīstības teritoriju grunšu hidrauliskiem parametriem. Iegūtie dati un izstrādātais materiāls sekmēs zaļo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu, jo nodrošinās informāciju par ilgtspējīgo lietus ūdens risinājumu darbību Latvijas apstākļos.

Rezultātu kopsavilkums-atskaite.

Projekta rezultātu prezentācija.

Plašāk ar projekta rezultātiem iespējams iepazīties šeit: https://usbi.rtu.lv/projekts/datu-iegusana-un-popularizesana-par-zalo-lietus-udenu-apsaimniekosanas-risinajumu-darbibu-latvijas-apstaklos/

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.