Projekta "Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings" kospavilkums

07.12.2023
Projekta numurs: 1-08/62/2022
Gads: 2022
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

LVAF finansētā projekta “Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/62/2022) kopsavilkums.

Biedrība „Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” laika posmā no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.septembrim īstenoja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/62/2022).

Kopsavilkums

Pilnveidotā Saproksilo vaboļu monitoringa metodika:

Saproksīlo vaboļu monitoringa metodika (2023)
Saproksīlo vaboļu uzskaites anketa – Cucujus cinnaberinus (2023)
Saproksīlo vaboļu uzskaites anketa – Boros schneideri
Saproksīlo vaboļu uzskaites anketa – Oxyporus mannerheimii
Saproksīlo vaboļu uzskaites anketa – logu lamatām
Lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita lamatu anketa (2023)
Lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita monitoringa anketa (2023)
Lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita populācijas lieluma aprēķināšanas kalkulators (2023)
Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas lieluma aprēķināšanas kalkulators (2023)

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.