Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2022.–2023. gadam)

29.11.2023
Projekta numurs: 1-08/45/2022
Gads: 2022 2023
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam, no 2022. gada 1.septembra līdz 2023. gada 30.septembrim tika īstenots projekts Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2022.–2023. gadam).

Projekta ietvaros tika ievākti dažādi ligzdojošo putnu dati, bet mērķtiecīgi meklētas īpaši aizsargājamas sugas (ĪAS) un ūdensputni speciāli pirms projekta izvēlētās teritorijās (5x5 km kvadrātos), kur datu visvairāk trūkst. Šāda datu ieguve palīdz gūt pilnvērtīgu informāciju par Latvijā sastopamajām īpaši aizsargājamajām un mikrolieguma putnu sugām, kas ir svarīgi kvalitatīva Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma sagatavošanai*.

Viens no projekta uzdevumiem bija apsekot vismaz 400 no 637 iepriekš izvēlētiem kvadrātiem tā, lai tajos būtu konstatētas vismaz 5 dažādas ligzdojošas ĪAS, kā arī vismaz 160 kvadrātos apsekot pēc iespējas visas ūdenstilpes un ūdensteces.

Rezultātā 567 kvadrātos ziņota vismaz viena jauna (iepriekš nekonstatēta) ligzdojoša ĪAS. 518 kvadrātos šobrīd konstatētas vismaz 5 dažādas ĪA ligzdojošas putnu sugas. Šajos kvadrātos vidēji konstatētas 8 dažādas ĪAS. Kopumā visā Latvijā 1900 kvadrātos ziņota vismaz viena jauna ligzdojoša ĪAS (vidēji trīs). Apmeklēti arī 173 kvadrāti, kuros pēc iespējas apmeklētas visas ūdenstilpes un uzskaitīti tur sastopamie ligzdojošie ūdensputni un ĪAS.

Vairāk kā 240 brīvprātīgo devuši pienesumu, ziņojot kādu ĪAS. Gandrīz 100 brīvprātīgie ziņojuši piecas vai vairāk ĪAS vietās, kur iepriekš tās kā ligzdotājas nav bijušas konstatētas. Paldies jums!

Jau vairākus gadus brīvprātīgie iesaistās, veicot 5 minūšu garu audio ierakstus mazāk apsekotajās teritorijās. Projekta laikā apkopoti un izanalizēti 560 šādi audio ieraksti. Aktivitāte bijusi ļoti augsta un vēl rudenī un ziemā turpināsies iesūtīto ierakstu analizēšana. Šis ir ļoti būtisks pienesums sugu apzināšanā, īpaši no attālākiem Latvijas reģioniem un viensētām. Paldies!

Nekad iepriekš Latvijas vēsturē putnu dati tādā daudzumā un detalizācijas līmenī nav bijuši ievākti. Lai gan paveikts ir jau daudz, tomēr ir arī daudz vietu Latvijā, kur par putnu izplatību aizvien zinām maz. Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam, vēl nākamgad turpināsies datu un audio piecminūšu ievākšana. Jebkurš ĪAS novērojums būs svarīgs, it īpaši no attālākām vietām Latvijā. Jūsu līdzdalība Latvijas putnu bagātības apzināšanā ir ļoti nozīmīga!

*Šāds ziņojums reizi sešos gados Latvijai jāsniedz Eiropas Komisijai, atbilstoši Putnu direktīvas 12. pantam.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.