Pojekta “Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Kalnkalcos” kopsavilkums

23.03.2023
Projekta numurs: 1-08/10/2021
Gads: 2021
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Piesaistot LVAF līdzekļus, laikā no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada decembrim Latvijas Dabas fonds aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” īstenoja projektu "Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Kalnkalcos". Tā ietvaros zemes īpašumā “Kalnkalci” veikta 16 ha plaša īpaši aizsargājamā biotopa 6530* atmežošana, bet 10.5 ha plašā tā daļā – īstenota novākto koku un krūmu izvešana un izcirsto celmu frēzēšana. Atlikušie nocirstā sekundārā apauguma izvešanas un frēzēšanas darbi tiks pabeigti agrā 2023. gada pavasarī, pēc sniega segas nokušanas, izmantojot Latvijas Dabas fonda rīcībā esošos resursus.

Lai nodrošinātu atmežoto platību uzturēšanu un jau 2023. gadā varētu uzsākt tās noganīšanu, projekta ietvaros tika sagādāti ganību aploku ierīkošanai nepieciešamie materiāli un sākta ganību aploku uzstādīšana, bet lai pasargātu koku ciršanas laikā vecupju malās saglabātos senos parkveida kokus, ap to stumbriem aplikti pret bebru grauzumiem pasargājoši sieti. Iesāktie aploku uzstādīšanas darbi tiks pabeigti projekta pēc realizācijas periodā – 2023. gada pavasarī, lai 2023. gada vasaras sākumā var uzsākt atmežotās platības noganīšanas darbus, tā mazinot atvašu ataugšanu, ekspansīvo sugu savairošanās riskus un veicātu ātrāku zālājiem raksturīgas zemsedzes atjaunošanos.

Uzsākot projekta īstenošanu, biotopu atjaunošanas vietā tika ierīkotas un aprakstītas veģetācijas monitoringa transektes. Iegūtie sākotnējās situācijas dati ļaus sekot līdzi zālājiem raksturīgas zemsedzes atjaunošanās tempiem un spriest par izmantoto biotopu atjaunošanas metožu un turpmākās apsaimniekošanas paņēmienu piemērotību parkveida pļavu aizsardzības mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.