Projekta “Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”” kopsavilkums

18.10.2022
Projekta numurs: 1-08/73/2022
Gads: 2022
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Projekta “Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”” (reģ.Nr.1‑08/73/2022) rezultātā noorganizēts divu dienu seminārs š.g. 25. un 26. augustā, kur vienuviet pulcējot reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un poligonu pārstāvjus, atkritumu apsaimniekošanas organizācijas un operatorus, nozares asociāciju pārstāvjus, vadošo valsts institūciju pārstāvjus (VARAM, VVD, SPRK, LPS un LLPA u.c.) un pašvaldību pārstāvjus, ekspertus, t.sk., starptautiskus, biedrība “Dzīvo zaļāk!” sadarbībā ar VVD un LVAF nodrošināja 142 semināra dalībniekiem iespēju gūt pieredzi (t.sk., par ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem), diskutēt un izvērtēt būtiskākos izaicinājumus, iespējamos risinājumus, to sasaisti ar normatīvajiem aktiem, un rezultātā radīt priekšnoteikumus efektīvai ieinteresēto pušu sadarbībai, sasniedzot Latvijas un Eiropas zaļā kursa definētos mērķus un īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam uzdevumus.

Semināra publicitāte tika atspoguļota vairākos interneta resursos, TV un radio, kā arī nodrošinot individuālus reprezentācijas materiālus katram semināra dalībniekiem.

Semināra pēctecību nodrošinās biedrības “Dzīvo zaļāk!” sadarbības organizācija SIA “Liepājas RAS”, nodrošinot sagatavotā semināra kopsavilkuma publisku pieejamību savā interneta vietnē https://liepajasras.lv/jaunumi/nosledzies-atkritumu-apsaimniekosanas-nozares-seminars-latvijas-zalais-kurss-atkritumu-saimnieciba/ vismaz līdz 31.10.2023., kā arī turpmāk piedaloties starpinstitūciju darba grupās, normatīvo aktu izstrādes apspriedēs un sanāksmēs.

Kopsavilkums
Prezentācijas
Prezentāciju video

Video kopsavilkums:

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.