• Sākums >
  • Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”

Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”

Reģ Nr. 1-08/73/2022

Projekta mērķis

Latvijas atkritumu saimniecība savā ilgtspējīgā attīstībā ir uzsākusi ceļu, lai veidotos par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu nozari, kura savā darbībā īsteno būtiskākos klimatneitralitātes principus. Lai šo principu īstenošanā efektīvi izdotos sasniegt Latvijas un Eiropas zaļā kursa mērķus un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam uzdevumus, būtiska nozīme ir iesaistīto institūciju vienotai izpratnei un mērķorientētai, efektīvai sadarbībai. To iespējams veicināt, vienuviet seminārā sapulcinot nozares un asociācijas biedrus un organizācijas, ekspertus, pašvaldību pārstāvjus un vadošās valsts institūcijas (VARAM, VVD, SPRK, LPS, LLPA u.c.).

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt divu dienu semināru, kur nodrošināt būtiskākām ieinteresētām pusēm (reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un poligonu pārstāvjiem, atkritumu apsaimniekošanas organizācijām un operatoriem, nozares asociāciju pārstāvjiem, vadošo valsts institūciju pārstāvjiem (VARAM, VVD, SPRK, LPS un LLPA u.c.) un pašvaldību pārstāvjiem, ekspertiem, t.sk., starptautiskiem) iespēju gūt pieredzi (t.sk., par ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem), diskutēt un izvērtēt būtiskākos izaicinājumus, iespējamos risinājumus, to sasaisti ar normatīvajiem aktiem, un rezultātā radīt priekšnoteikumus efektīvai ieinteresēto pušu sadarbībai, sasniedzot Latvijas un Eiropas zaļā kursa definētos mērķus un īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam uzdevumus. 2. Nodrošināt semināra publicitāti, informāciju par semināru atspoguļojot ne mazāk kā piecos dažādos informācijas kanālos, un nodrošināt semināra pēctecību 1) gan sagatavojot semināra kopsavilkumu, kura būtiskākie secinājumi un ieteikumi būs pieejami semināra dalībniekiem, un publicitātei, ņemot vērā, ka atkritumu apsaimniekošana ir sabiedrisks pakalpojums, kas skar ikvienu valsts iedzīvotāju, 2) gan arī pēctecību turpmāko normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, tai skaitā, attiecībā uz otrreizējo materiālu izmantošanu, atkritumu plūsmu uzskaites sistēmām un to attīstības risinājumiem u.c. 3. Sagatavot projekta noslēguma pārskatu iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fondam.

Projekta rezultāti

1. Semināra dalībnieku skaits, ne mazāk kā 130; 2. Seminārā uzstājas ne mazāk kā 10 referenti ar prezentācijām, pārstāvot ieinteresētās puses (reģionālie atkritumu apsaimniekošanas centri un poligoni, atkritumu operatori, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (turpmāk – LASUA), eksperti, t.sk., starptautisks, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji); 3. Semināra tiešo mērķauditoriju veido ne mazāk kā 80 % atkritumu apsaimniekošanas nozares organizāciju pārstāvju, tādējādi nodrošinot tiem tiešu iesaisti projektā par vides prasību ievērošanu; 4. Semināra paneļdiskusijā iesaistās pa vienam pārstāvim no katras ieinteresētās puses, kopumā ne mazāk kā 3 - 5 dalībnieki; 5. Semināra noslēgumā tiek sagatavots kopsavilkums, kur atspoguļoti secinājumi un ieteikumi, kā arī tie kalpo kā iestrādnes vai vadlīnijas turpmāko darbību un nozares politikas īstenošanā; 6. Semināra publicitāte tiek nodrošināta ne mazāk kā piecos dažādos informācijas kanālos (sociālajā tīklā Facebook, Twitter, vismaz vienā drukātā laikrakstā, vismaz vienā interneta vietnē, vismaz vienā TV kanālā un vismaz vienā radio stacijā. Paredzamā kopējā sasniedzamā auditorija ne mazāk kā 200 000 (saskaņā ar mediju kanālu reitingiem) iedzīvotāju.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2022
Īstenotājs Dzīvo Zaļāk!
Grobiņas pagasts, "Ķīvītes", LV-3430
Projekta kopējās izmaksas 25 902.19 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 902.19 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.