Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai - kopsavilkums

30.08.2022
Projekta numurs: 1-08/171/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Kopsavilkums par Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrības īstenoto projektu Nr. 1-08/171/2020 “Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai”
Latvijas sikspārņu pētniecības biedrība projekta ietvaros ir izstrādājusi “Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes novērtēšanai uz sikspārņiem”, kas balstītas uz UNEP/EUROBATS izstrādātajām vadlīnijām ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai vēja parku projektos. Projektā tika iesaistīti sertificēti sikspārņu eksperti, kas veica jaunāko zinātnisko pētījumu analīzi un citu valstu vadlīniju izpēti, kā arī pētījumu dabā, lai noskaidrotu, kās sikspārņu izplatību atklātā ainavā ietekmē mežu un ūdenstilpju tuvums. Vadlīniju melnraksta versija tika izdiskutēta ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Vides pārraudzības valsts biroja speciālistiem. Kā arī Igaunijas sikspārņu ekspertiem un dabas aizsardzības institūciju pārstāvjiem. Izstrādātās vadlīnijas palīdzēs ekspertiem veikt starptautiskiem standartiem atbilstošu vēja elektrostaciju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanu, kā arī būs pieejamas vēja enerģijas attīstītājiem, un ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā iesaistītajiem lēmumu pieņēmējiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.