• Sākums >
  • Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai

Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/171/2020

Projekta mērķis

Visas 16 Latvijas faunas sikspārņu sugas ir aizsargātas gan Eiropas Savienības likumdošanas aktos (Sugu un biotopu direktīvas 4. pielikums, divas sugas arī 2. pielikumā), gan Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos (Ministru kabineta noteikumi Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”). Eiropas Savienība (ES) līdz 2050. gadam plāno kļūt par klimat neitrālu teritoriju. Šis mērķis tiks sasniegts īstenojot ES Zaļā kursa vienošanos. Viens no ES Zaļā kursa mērķiem ir radīt uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu energosektoru. Lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa izvirzītos mērķus, nākamajā desmitgadē plānots mobilizēt vismaz 1 triljonu eiro ilgtspējīgas investīcijas. Pamatojoties uz ES Zaļā kursa vienošanos, mēs paredzam iespējamu vēja parku skaita pieaugumu Latvijas teritorijā. Vēja parku izveide atstāj divu veidu negatīvu ietekmi uz sikspārņu populācijām – 1) Vēja parka izveide izmaina vai iznīcina sikspārņiem piemērotus biotopus ; 2) sikspārņi iet bojā nonākot kontaktā (sadursme, barotraumas) ar vēja ģeneratoriem. Lai mazinātu vēja parku izraisīto sikspārņu bojāeju, ir nepieciešams novērtēt sikspārņu sastopamību potenciālā vēja parka teritorijā. Šobrīd vienīgās vadlīnijas vēja parku un sikspārņu aizsardzības kontekstā ir 2011. gadā izveidotās “Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju būvniecībai”. Tomēr šajā dokumentā norādījumi par vēja parku ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanu aprobežojas ar to, ka potenciālā vēja parka iektekmes uz vidi novērtējumā jāiekļauj hiropterologa (sikspārņu speciālista) novērtējums par iespējamo ietekmi uz sikspārņiem. Vadlīniju, kas noteiktu šādu novērtējumu datu ieguves metodoloģiju un novērtējumu veikšanu, Latvijā šobrīd nav. Tādējādi pastāv risks, ka atkarībā no vēja parka teritorijas vērtētāja tiek iegūti atšķirīgas kvalitātes novērtējumi. Būtiski pieminēt, ka Latvija ir EUROBATS dalībvalsts- 2018. gadā organizācija pieņēma rezolūciju (rezolūcija 8.4), kas paredz, ka dalībvaldtīm nepieciešams izstrādāt un nodrošināt nacionālas vadlīnijas par vēja parku ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanu.

Projekta uzdevumi

1. Zinātniskās literatūras izpēte par vēja parku ietekmi uz sikspārņiem 2. Citu valstu nacionālo vadlīniju par vēja parku ietekmi uz sikspārņiem novērtēšanu izpēte 3. Veikt pētījumu, lai novērtētu meža un ūdenstilpju ietekmi uz ssikspārņu aktivitāti lauksaimniecības ainavās 4. Izveidot Latvijas Republikas vadlīnijas par vēja parku ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanu.

Projekta rezultāti

1. Izstrādātas vadlīnijas iekļaujot zinātniskajā literatūrā atrastās atziņas, vadlīnijām pievienots izmantotās zinātniskās literatūras saraksts; 2. Izstrādātas vadlīnijas iekļaujot pozitīvās prakses no citu valstu nacionālo vadlīniju par vēja parku ietekmi uz sikspārņiem novērtēšanu, vadlīnijām pievienots citu valstu nacionālo vadlīniju saraksts; 3. Izveidots vērtējums par biotopa (mežmala, ūdenstilpe) ietekmi uz sikspārņu aktivitāti lauksaimniecības ainavās un iegūtie rezultāti izmantoti vadlīniju izstrādē. 4. Izveidotas vadlīnijas vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai Latvijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība
Jelgavas nov., Glūdas pag., Niedrāji, LV-3040
Projekta kopējās izmaksas 28 004.47 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 004.47 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 004.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.