Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā

30.08.2022
Projekta numurs: 1-08/177/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu

Aprites ekonomika un atkritumu šķirošanas darbības ar to tālāku pārstrādi tiek piedāvātas kā risinājums augošo atkritumu apjomu un ar to saistīto vides slodžu mazināšanai. Taču ir nepieciešamas būtiskas sociālās inovācijas, lai to varētu veiksmīgi īstenot praksē.

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā” (Nr. 1-08/177 / 2020) realizācijas laikā no 01/01/2022 līdz 30/06/2022 bija paredzēts uz esošās infrastruktūras pamata izveidot sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modeli, nosakot nepieciešamos nosacījumus tā darbībai, nepieciešamo finansējumu un prasības veikto darbu raksturojošo datu savākšanai un apkopošanai.

Praktiski līdz ar projekta uzsākšanu Dienvidkurzemes pašvaldībā un Liepājas pilsētā, tika veikts esošo mantu savākšanas un apmaiņas centru apsekojums, kā arī līdzīgu centru novērtējums, pamatojoties uz literatūras materiāliem, Eiropas Savienībā. Projekta gaitā apsekoti arī reģionā strādājošie uzņēmumi, kuru pamata nodarbošanās ir mantu labošana. Veikta šo uzņēmumu anketēšana un individuālo viedokļu apzināšana.

Sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modelis izstrādāts, ņemot vērā iegūtos datus un novērtējumus līdzīgu centru darbībai ES.

Projekta izpildes laikā no 01.04.2021 līdz 30.06.2022 tika veikti sekojoši uzdevumi:

  • Apkopota ES valstu pieredze lietotu sadzīves preču atkārtotai izmantošanai un remontam, datu uzskaites veikšanai, izstrādāts informatīvais materiāls - ES VALSTU PIEREDZE LIETOTU SADZĪVES PREČU ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI UN REMONTAM, DATU UZSKAITES VEIKŠANAI”, ka iesniegts VARAM.
  • Apzināti esošo remonta pakalpojumu piedāvājumi DkAAR, ietverot meistaru noslodzi, informācijas pieejamību par veicamajiem pakalpojumiem, izstrādāts informatīvais materiāls, kas tālāk izmantots mājas lapas izveidei;
  • Veikta apsekošana un informācijas apkopošana reģionā par esošo pieredzi otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanā, iesaistot uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas, draudzes un pašvaldības. Sagatavots informatīvais ziņojums;
  • Ir izstrādāta, izplatīta un apkopota anketa, lai noskaidrotu reģiona pašvaldību vadības attieksmi pret otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanu un tam nepieciešamo centru izveidi, sagatavots un tiešsaistē novadīts š.g. 20. aprīlī seminārs “ Par lietu apmaiņas un labošanas centru izveidi un darbību”.
  • Uz esošās infrastruktūras pamata izveidots sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modelis, nosakot nepieciešamos nosacījumus tā darbībai, nepieciešamo finansējumu un prasības veikto darbu raksturojošo datu savākšanai un izveidotā sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modeļa apraksts, kas iesniegts VARAM.
  • Izveidota mājas lapa “ lieturemonts.lv. Informācija par lieturemonts.lv ir pieejama Liepājas pašvaldības mājas lapā un Liepājas RAS mājas lapā https://www.liepaja.lv/. https://liepajasras.lv/informativie-materiali/izveidots-dienvidkurzemes-atkritumu-apsaimniekosanas-regiona-remonta-pakalpojuma-sniedzeju-registrs/. Mājas lapa ir plaši apmeklēta, bez jau tajā sniegtajiem datiem, lapu var papildināt arī ar jaunām adresēm.

Praktiski projekts sniedz iespēju, novērtēt citu ES valstu pieredzi mantu apmaiņas centru izveidē, kā arī izveidot optimālu modeli otrreizēji izmantojamu preču centru izveidei Latvijā.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.