• Sākums >
  • Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Reģ Nr. 1-08/177/2020

Projekta mērķis

Lai praksē ieviestu Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021-2028.g (AAP), ir nepieciešams realizēt arī ar aprites ekonomikas nodrošināšanu cieši saistīto mērķi - samazināt radīto atkritumu apjomu, veicinot preču atkārtotu izmantošanu vai ilgāku izmantošanu, kā arī atbalstīt labošanas pakalpojumu pieejamību un attīstību. Praktiski tas ir viens no grūtāk realizējamiem uzdevumiem, jo kaut arī valstī ir attīstīti priekšmetu un lietu labošanas pakalpojumi, kā arī otrreizēja to izmantošana, to darbības analīze un statistika par sniegtajiem pakalpojuma veidiem un apjomiem nav veikta. Tas šobrīd būtiski traucē novērtēt nepieciešamo līdzekļu apjomu aktivitāšu uzlabošanai, statistisko datu uzkrāšanu un apkopojumu, kā arī praktiski organizēt labošanas centru izveidi katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekts paredz uz Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona (DkAAR) ar centru Liepājā bāzes izstrādāt pilotprojektu sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstības nodrošinājumam, nosakot nepieciešamās darbības, pašvaldību aktivitātes nosacījumus, iespējamo papildus finansējumu lietotu sadzīves preču savākšanai, labošanai un tālākai izmantošanai, atbilstošu centru izveidei, esošo pakalpojumu klāstu un informācijas pieejamības nodrošināšanai tā lietotājiem, sabiedrības attieksmi, kā arī apkopot citu ES valstu pieredzi šādu centru izveidei un darbībai.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot ES valstu pieredzi lietotu sadzīves preču atkārtotai izmantošanai un remontam, datu uzskaites veikšanai. 2. Apzināt esošo remonta pakalpojumu piedāvājumu DkAAR, meistaru noslodzi, informācijas pieejamību par veicamajiem pakalpojumiem. 3. Noskaidrot pašvaldību vadības attieksmi pret otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanu un tam nepieciešamo centru izveidi. 4. Apkopot esošo pieredzi otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanā, iesaistot sabiedriskās organizācijas, draudzes un pašvaldības. 5. Uz esošās infrastruktūras pamata izveidot aktīvi darbojošos sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modeli, nosakot nepieciešamos papildinājumus tā darbībai, nepieciešamo finansējumu un nosacījumus veikto darbu raksturojošo datu savākšanai un apkopošanai.

Projekta rezultāti

1. ES valstu pieredze lietotu sadzīves preču atkārtotai izmantošanai un remontam, datu uzskaites veikšanai apkopota informatīvā materiālā. 2. Esošo remonta pakalpojumu piedāvājums DkAAR ietverot meistaru noslodzi, informācijas pieejamību par veicamajiem pakalpojumiem apkopots informatīvā materiālā. 3. Izstrādāta, izplatīta un apkopota anketa, lai noskaidrotu reģiona pašvaldību vadības attieksmi pret otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanu un tam nepieciešamo centru izveidi; 4. Veikta apsekošana un informācijas apkopošana reģionā par esošo pieredzi otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanā, iesaistot uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas, draudzes un pašvaldības. Sagatavots informatīvais ziņojums. 5. Uz esošās infrastruktūras pamata izveidots aktīvi darbojošos sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modelis, nosakot nepieciešamos papildinājumus tā darbībai, nepieciešamo finansējumu un nosacījumus veikto darbu raksturojošo datu savākšanai un apkopošanai. Modeļa apraksts iesniegts VARAM.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 55 868.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 868.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 868.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.