• Sākums >
  • Projektu materiāli >
  • Dažādi >
  • Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana" Nr.1-08/9/2021 rezultātu kopsavilkums

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana" Nr.1-08/9/2021 rezultātu kopsavilkums

19.04.2022
Projekta numurs: 1-08/9/2021
Gads: 2021
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” Nr.1-08/9/2021 rezultātu kopsavilkums

Projekts tika realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīniju “Daba un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes 2.3. “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” atbalstītā projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” ietvaros.

Projekta mērķi:

Īstermiņa: veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot ezeru krastus, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.
Ilgtermiņa: sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijas apmeklētājiem, vienlaikus saskaņojot dabas aizsardzības, zemes īpašnieku un teritorijas apmeklētāju intereses, kā arī saglabājot vizuālo vērtību un ekoloģisko procesu norisi.

Projekta galvenā būtība: Veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot ezeru krastu infrastruktūru, tādējādi tūrisma plūsma būtu organizēta un tiktu mazināta antropogēnā slodze un vides piesārņojuma iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, kā arī tiktu nodrošināta teritorijas pieejamība.

Galvenie sasniedzamie rezultāti:

  1. Izbūvēta koka laipa Dzērves ezera krastā;
  2. Veikta niedru pļaušana Dzērves ezerā 0,03 ha platībā divas reizes;
  3. Uzstādīts apmeklētāju skaitītājs pie Dzērves ezera laipas;
  4. Veikta niedru pļaušana Ilgāja ezerā 0,4 ha platībā divas reizes;
  5. Izbūvēta koka laipa Eniķu ezera krastā.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas 30 408,14 EUR, LVAF finansējums 27 367,00 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 3 040,14 EUR.

 

Dzērves ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana izbūvējot laipuNiedru pļaušana Ilgāja ezera krastā 

Eniķu ezera krasta labiekārtošana izbūvējot laipu


Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.