Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā

17.02.2022
Projekta numurs: 1-08/43/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Izveidot Latvijas upju sarakstu, kurā novērtēta upju nozīme zivju sugu aizsardzībā, ihtiofaunas daudzveidības un saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā, identificēti galvenie šo nozīmi ietekmējošie faktori un novērtēta potenciālā nozīme pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu veikšanas.

Latvijas upju saraksts pēc to esošās nozīmes zivju faunas saglabāšanā
Latvijas upju saraksts pēc to potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā
Latvijas upju saraksts pēc to iespējamā uzlabošanas nozīmīguma zivju faunas saglabāšanā
Nozīmīgakās sķēršļu kaskādes
Brīvu migrāciju nodrošinātu lejpus šķēršļa esošajās upēs
Brīvu migrāciju nodrošinātu augšup šķēršļa esošajās upēs

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.