• Sākums >
  • Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā

Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā

Reģ Nr. 1-08/43/2020

Projekta mērķis

Izveidot Latvijas upju sarakstu, kurā novērtēta upju nozīme zivju sugu aizsardzībā, ihtiofaunas daudzveidības un saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā, identificēti galvenie šo nozīmi ietekmējošie faktori un novērtēta potenciālā nozīme pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu veikšanas.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavošanās pasākumi 2.Datubāzes izveidošana 3. Datubāzes pilnveidošana 4. Upju saraksta sagatavošana 5. Projekta rezultātu nodošana LVĢMC, projekta (LIFE GOODWATER IP reģ. nr. LIFE18IPE/LV/000014 ietvaros. 6. Sabiedrības informēšana par sarakstu un tā izmantošanu

Projekta rezultāti

1. Sagatavots darba uzdevums saraksta izveidošanai nepieciešamās datubāzes izveidošanai. 2. Izveidota saraksta izveidošanai nepieciešamās datubāzes pirmā versija. 3. Izveidota saraksta izveidošanai nepieciešamās datubāzes gala versija. 4. Izveidots un Institūta „BIOR” mājaslapā ievietots upju saraksts. 5. Projekta rezultāti iesniegti LVĢMC. 6. Seminārs valsts un nevalstiskajām organizācijām par sarakstu un tā izmantošanu

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.12.2021
Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Projekta kopējās izmaksas 30 265.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 265.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 264.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.