• Sākums >
  • Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā

Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā

Reģ Nr. 1-08/43/2020

Projekta mērķis

Izveidot Latvijas upju sarakstu, kurā novērtēta upju nozīme zivju sugu aizsardzībā, ihtiofaunas daudzveidības un saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā, identificēti galvenie šo nozīmi ietekmējošie faktori un novērtēta potenciālā nozīme pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu veikšanas.

Projekta uzdevumi

1. Identificēt pieejamo informāciju par Latvijas upēm, kuru izmantot saraksta veidošanā un sagatavot precīzu darba uzdevumu datu bāzes izveidošanai. 2. Izveidot datubāzi, kurā apkopota visa pieejamā informācija par Latvijas upju raksturlielumiem un to zivju faunu, kas tiks izmantota informācijas analīzē un saraksta veidošanā. 3. Sagatavot publiski pieejamu sarakstu, kurā novērtēta esošā upju nozīme zivju faunas aizsardzībā un saglabāšanā, kā arī sagaidāmā upju nozīmes palielināšanās pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu veikšanas. 4. Informēt upju un to zivju faunas apsaimniekošanā un aizsardzībā iesaistītās institūcijas un nevalstiskās organizācijas par izveidoto sarakstu un tā izmantošanas iespējām.

Projekta rezultāti

1. Identificēta datu bāzē ievietojamā informācija un sagatavots precīzs darba uzdevums datu bāzes sagatavošanai. 2. Izveidota datubāze, kurā apkopota pieejamā informācija. 3. Sagatavots un “BIOR” mājaslapā www.bior.lv ievietots upju saraksts (MS Excel un ESRI geodatabase formātā), kurā novērtēta upju nozīme zivju faunas aizsardzībā un saglabāšanā, kā arī sagaidāmā nozīmes palielināšanās pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas. 4. Organizēts informatīvs seminārs zivju faunas apsaimniekošanā un aizsardzībā iesaistītām institūcijām un nevalstiskām organizācijām par izveidoto sarakstu un tā izmantošanas iespējām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Projekta kopējās izmaksas 30 265.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 265.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 264.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.