Noslēdzies projekts "Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021.gadam)"

11.11.2021
Projekta numurs: 1-08/40/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālam atbalstam Latvijas Ornitoloģijas biedrībai izdevies īstenot projektu “Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021.gadam)”, reģ.nr. 1-08/40/2020.

Projekta laikā ievākts liels skaits putnu datu, izveidoti vairāki video materiāli, pielāgota mobilā lietotne, organizētas akcijas un strādāts ar masu medijiem.

Laikā no 2020. gada maija līdz 2021. gada oktobrim:

 1. Pielāgota Latvijas ligzdojošo putnu atlanta sadaļa gan www.lob.lv, gan portālā dabasdati.lv, t.sk.:

  1. Tika sagatavota informācija par datu ievākšanas nozīmi, metodika un izstrādāts modelis, kurš paredz potenciālo ligzdojošo putnu sugu skaitu katrā 5x5 km kvadrātā (lai varētu noteikt katra kvadrāta apsekošanas kvalitāti);

  2. Ziņojums video formātā par pirmajiem rezultātiem.

  3. Video pamācība par datu ievākšanu.

 2. Datu ievākšanā 122 brīvprātīgie ir ziņojuši vairāk kā 100 ligzdojošu putnu novērojumus. 50 aktīvākie brīvprātīgie ziņojuši vidēji 3300 putnu novērojumus.

 3. Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti un palielinātu ievākto datu daudzumu, tika organizēta putnu audio piecminūtes ierakstīšana. Ievākti vairāk kā 520 audioieraksti no brīvprātīgajiem un 340 ieraksti no projekta darbiniekiem. Aptuveni 400 brīvprātīgo un 200 projekta darbinieku audioierakstu ir izanalizēti, bet pārējā daļa 2021. gada audioierakstu vēl tiks analizēti līdz šī gada beigām.

 4. Apkopoti 2020. gada pavasara dati, kas būtu izmantojami projektam.

 5. Kopš 2021. gada pavasara reģistrēti vairāk kā 282 tūkstoši ligzdojošu putnu novērojumi, kas ievākti 2708 5x5 km kvadrātos no 2787 Latvijā esošajiem kvadrātiem. Vidēji vienā kvadrātā konstatētas 43 sugas.
  Salīdzinot ievāktos datus ar prognozēto sugu skaita modeli, tad 1489 kvadrātos (53%) ir konstatēts vairāk kā 50% no modelī paredzētā sugu skaita. 154 kvadrātos (5,5%) ir sasniegts modelī prognozētais sugu skaits. Kopējā Latvijas apsekotība, salīdzinot ar prognozēto modeli, vērtējama kā 52%.

 6. Uzlabota un atjaunota Dabasdati.lv mobilā lietotne, lai datu ievākšana būtu vēl ērtāka un ātrāka. Lietotne pieejama gan Google Play gan App Store veikalā.

 7. Ievāktie dati pielāgoti un nosūtīti Dabas aizsardzības pārvaldei.

 

Visi ievāktie putnu dati pieejami portālā Dabasdati.lv.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.