• Sākums >
  • Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021. gadam)

Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021. gadam)

Reģ Nr. 1-08/40/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzsākt datu ievākšanu par Latvijas ligzdojošo putnu izplatību visā Latvijas teritorijā, kas izmantojami Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām par 2019.–2024. gadu, īpašu uzmanību pievērošot teritorijām, kur tos nav iespējams ievākt pašreizējo projektu un monitoringu ietvaros, kā arī tikai ar brīvprātīgo iesaisti.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt un publicēt informatīvos materiālus – par ligzdojošo putnu izplatības datu ievākšanas nozīmi, modeļus prioritāri apsekojamajām teritorijām un potenciālo ligzdojošo putnu sugu skaitu kvadrātā (lai varētu noteikt katra kvadrāta apsekošanas kvalitāti), metodiku u.tml. 2. Informēt LOB biedrus un citus interesentus par iespējām iesaistīties projektā kā brīvprātīgajiem uzskaišu veicējiem. Nodrošināt projekta dalībniekiem nepieciešamos materiālus un vajadzības gadījumā transporta kompensāciju. 3. Aicināt cilvēkus iesūtīt putnu audio ierakstus, kā arī izvietot vairākus audio ierakstītājus grūtāk pieejamās vietās (saskaņā ar izstrādāto modeli u.c. informāciju), kurus pēc sezonas apkopot. 4. Apkopot līdz šim portālā www.dabasdati.lv ziņotos novērojumus, kas varētu būt izmantojami projektam. 5. Pielāgot un uzlabot Dabasdati.lv lietotni, nodrošinot ērtāku un kvalitatīvāku datu ievākšanu. 6. Ievākt papildu datus, t.sk. rīkojot ekspedīcijas, un apkopot visus zināmos datus publiski pieejamā formātā. 7. Iegūtos rezultātus iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projekta rezultāti

1. Informatīvie materiāli publicēti vietnes www.lob.lv sadaļā “Latvijas putnu atlants”. 2. Apkopoti vismaz 50 brīvprātīgo darbinieku iesniegtie ligzdojošo putnu dati. 3. Apkopoti un izanalizēti vismaz 300 putnu audio ieraksti. 4. Apkopoti 2020. gada pavasara dati, kas būtu izmantojami projektam. 5. Uzlabota un publicēta atjaunota Dabasdati.lv lietotne, kas pielāgota ērtākai un ātrākai datu ievākšanai. 6. Kopumā ievākti un apkopoti vismaz 150 000 novērojumi. Dati ievākti vismaz pusē 5x5 km kvadrātu (no 2785) un ap 600 kvadrātu apsekotības līmenis ir vismaz 50% no iespējamā (saskaņā ar izstrādāto modeli). 7. Ievāktie dati pielāgoti un nosūtīti Dabas aizsardzības pārvaldei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2021
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 52 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.