Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 04.10.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2018 - 2019
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursi 2019.gadā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā"
Finansējuma sadalījums starp aktivitātēm 2019.gadā
Apstiprināt
Projektu konkurss aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana"
Apstiprināt
Projektu konkurss aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana"
Apstiprināt
3. Projektu konkursi 2019.gadā vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
Projektu konkurss aktivitātē "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai"
Apstiprināt
Projektu konkurss aktivitātē "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība"
Apstiprināt
4. Projektu konkurss 2019.gadā finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Par projektu konkursu izsludināšanu 2019.gadā no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
Apstiprināt
5. Nacionālas nozīmes projekts
Rudens Lielā Talka - 15. septembris ( Letsdoit akcijas ietvaros)
1-08/333/2018 Pēdas LV
Noraidīt
6. Izmaiņas projektu īstenošanā
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2018.gadā
1-08/326/2017 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Konceptuāli atbalstīt
Militārā mantojuma sanācijas pasākums Dabas parkā “Pape”
1-08/300/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
7. Dažādi
EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „With Nature on Your Mind – understanding our values!”
1-08/336/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
Latvijas dabas vērtības viesiem
1-08/311/2017 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.