Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 30.11.2023 rezultāti

1. Fonda finansiālais stāvoklis valsts budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”.
2. Par projektu konkursu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”, 2023/2024 gada konkursa nolikums.
Viena Vide Visiem
1-08/126/2023 Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Piešķirt - 45 347.00 €
3. Par izmaiņām VARAM īstenotajos pasākumos apakšprogrammas “Nozares vides projekti” ietvaros.
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/6/2023 VARAM
Samazināt finansējumu
Infrastruktūras remontdarbi ĪADT neparedzētu laikapstākļu radīto seku novēršanai, LDT “Āpšu mājas” izbūves pabeigšana un invazīvo sugu apkarošanas pasākumi
1-08/135/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt papildfinansējumu - 10 099.00 €
4. Par Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepciju
5. Par Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “Nozares vides projekti” pasākumu pieteikumu iesniegšanas, izskatīšanas, finansēšanas un izpildes Kārtību 2024. gadam.
6. Par 2024.gada projektu konkursa nolikumu aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”.
7. Dažādi
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana 2023. gadā
1-08/130/2022 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Noraidīt papildfinansējumu
Par finanšu līdzekļu pieprasījumu 2024. un turpmākajiem gadiem
Pieņemt zināšanai
Fonda administrācijas (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) kompetence, apstiprinot projektu īstenošanas laika pagarinājumu (ārpus konkursa Nolikumā noteiktā laika)
Apstiprināt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.