ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra)

26.02.2016
Projekta numurs: 1-08/447/2014
Gads: 2015
Vadlīnija: Nozares vides projekti

ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugur-kaunieku) interkalibrācija un testēšana (zivis) 

Pielikums

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.