Gulbenē projekta ietvaros veikta biotopu kopšana Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā

29.12.2021
Projekta numurs: 1-08/106/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Gulbenes novada pašvaldībā, īstenojot projektu “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā”, veikti teritorijas sakopšanas darbi Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā.

Projekta īstenošanas laikā tika veikts:

  • dabas vērtību novērtējums Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā 27,75 ha platībā un izstrādāts kultūrvēsturiskās daļas kopšanas plāns turpmākajiem gadiem;
  • koku vainagu kopšana 150 kokiem (ozolu alejā un teritorijā pie Emzes (Marijas) dīķim);
  • vērtīgo koku, krūmu stāva un zemsedzes kopšana 27,75 ha platībā;
  • dendroloģiskā piesārņojuma mazināšana, veicot mazvērtīgo audžu un invazīvo sugu audžu izgriešanu, atbrīvojot vērtīgo dendroloģisko stādījumu no piesārņojuma un noēnojuma riskiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 27915,20 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 23 901,00 EUR un Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 4014,20 EUR.

Unikālā dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” ainavas pieejamību parka apmeklētājiem nodrošinās paralēli tūrisma infrastruktūras uzlabošanai īstenotie pasākumi Emzes (Marijas) dīķa apkārtnē - pastaigu taciņas seguma uzlabošana, soliņu izvietošana ainavas vērošanai, informatīvā stenda izvietošana un citu labiekārtošanas objektu izvietošana.

Parka teritorijas kopšanas pasākumus plānots turpināt nākošajā gadā, īstenojot biotopu kopšanas pasākumu otro kārtu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.