Dabas skola jauniešiem: kā saglabāt dabas daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas" kopsavilkums

27.08.2021
Projekta numurs: 1-08/83/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Vides izglītība un audzināšana Atbildīgs dzīvesveids

  

No 2020. gada oktobra līdz 2021. gada jūnijam Latvijas Dabas fonds (LDF) īstenoja projektu “Dabas skola jauniešiem: kā saglabāt dabas daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas”. Projekta laikā izglītības, dabas un klimata nozaru profesionāļi izveidoja “Tiešsaistes dabas un klimata skolu” – starpdisciplināru tiešsaistes platformu, kurā līdzdarbojās eksperti un aktīvi jaunieši, kopīgi apgūstot padziļinātas zināšanas par klimata pārmaiņām, īpaši uzsverot to mijiedarbi ar dabas daudzveidību. Projekta mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, taču aktivitātēs tika aicināti piedalīties visi interesenti. Visa mācību gada garumā notika sešas tiešsaistes nodarbības un sagatavotas trīs video lekcijas. Tēmu sekmīgai apguvei tika radīti izglītojoši materiāli skolotājiem un skolēniem, balstoties mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugos publicētajos tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā.

Projekta laikā sešās tiešsaistes nodarbībās tika aplūkota klimata pārmaiņu un dabas daudzveidības, sociālo problēmu un lauksaimniecības saikne, klimata aktīvisms, mežu nozīme, lai pielāgotos un novērstu klimata krīzi, kā arī domāts par to, kā ģimenes ietvaros sarunāties par klimata pārmaiņu tēmu un ieviest ilgtspējīgus paradumus mājsaimniecībā. Visas tiešsaistes nodarbības moderēja klimata aktīvists Rūdolfs Kivlenieks, un katrā no tām piedalījās attiecīgās jomas eksperts. Nodarbībā “Klimata pārmaiņas un dabas daudzveidība” piedalījās klimata eksperts Jānis Brizga, bet nodarbību “Klimats un sociālās problēmas/migrācija” vadīja ilgtspējas pētnieks Elgars Felcis. Politiķis Edmunds Cepurītis nodarbībā “Dabas daudzveidība, klimats un politika: kā es varu iesaistīties politikas procesos?” stāstīja par klimata krīzi un tās risināšanu politiskā līmenī, kā arī par iespējām iesaistīties šajos procesos. Nodarbībā “Lauksaimniecība un klimats” Rūdolfs Kivlenieks sarunājās ar ilgtspējīgu pārtikas sistēmu maģistri, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra projektu vadītāju Lāsmu Ozolu. Nodarbībā "Daudzveidīgi meži un klimats" bioloģijas doktors un Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus stāstīja, kas ir mežs, kāda ir tā loma klimata pārmaiņu mazināšanā un kāpēc šī ekosistēma jānovērtē un jāsaudzē. Pēdējā nodarbībā “Vide, klimats un vecāki” piedalījās Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa.

Projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” ietvaros tapa un Latvijas Dabas fonda “YouTube” kanālā ir pieejamas video lekcijas par konvencionālo un bioloģisko lauksaimniecību, mežiem un dabai draudzīgu to apsaimniekošanu, kā arī ekomarķējumiem. Lekcijā par konvencionālo un bioloģisko lauksaimniecību vides zinātniece Jana Simanovska un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārkls iepazīstina ar abu saimniekošanas metožu darbības principiem un to ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Mežzinis un mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas "Pūpoli" saimnieks Raimonds Mežaks video lekcijā par mežu un dabai draudzīgu tā apsaimniekošanu stāsta, ko mežs sniedz cilvēkam, kāpēc ir svarīgi saglabāt dažādus tā elementus, un citu noderīgu informāciju, lai uzzinātu ko vairāk par šo ekosistēmu. Savukārt video lekcijā par ekomarķējumiem biedrības "Ekodizaina kompetences centrs" eksperte Ilze Neimane iepazīstināja ar ekomarķējumu gūšanas procesu un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem – marķējumu iedalījumu, kurus no tiem izvēlēties ikdienā, kāpēc marķējumiem var uzticēties un citiem.

Projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” izskaņā LDF sadarbībā ar uzņēmumu “Prāta Spēles” organizēja erudīcijas spēli “Ko es zinu par klimatu?” jauniešiem par dabas un klimata tēmām. Pasākums norisinājās 20. maijā 14.00 – 15.00, un to vadīja projekta tiešsaistes nodarbību vadītājs Rūdolfs Kivlenieks un uzņēmuma “Prāta Spēles” pārstāvis Edijs Začs. Erudīcijas spēlē “Ko es zinu par klimatu?” piedalījās 189 dalībnieki, un tie visi varēja pārbaudīt savas zināšanas par klimata pārmaiņu problemātiku, sacensties ar citiem dabas un klimata tēmu pārzinātājiem, kā arī uzzināt to, kas vēl nav bijis zināms par šīm tēmām, atbildot uz 42 jautājumiem.

Visi LDF projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” materiāli un tēmas tika gatavoti, balstoties mācību priekšmetu programmu tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā. Projekta saturu veidoja LDF pārstāvji sadarbībā ar izglītības speciālistiem un klimata jomas ekspertiem. Visi ar projektu saistītie materiāli ir pieejami mājaslapā www.ldf.lv/dabasskola, un tie noderēs pamatskolas un vidusskolas kursu skolotājiem dažādu mācību stundu organizēšanai arī pēc projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” beigām. Sagatavotie materiāli īpaši noderēs vidusskolas kursu Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinības I un Sociālās zinības un vēsture skolotājiem.

Projekts “Dabas skola jauniešiem: kā saglabāt dabas daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas” tika īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Atsevišķas projekta aktivitātes ieviešanu finansiāli atbalstīja Eiropas Savienības DEAR programma un Kultūras ministrija.

Tiešsaistes nodarbības un ceļveži skolotājiem:

Nodarbība “Klimata pārmaiņas un dabas daudzveidība”

Nodarbība “Klimats un sociālās problēmas/migrācija”

Nodarbība “Dabas daudzveidība, klimats un politika: kā es varu iesaistīties politikas procesos?”

Nodarbība “Lauksaimniecība un klimats”

Nodarbība “Daudzveidīgi meži un klimata pārmaiņas”

Nodarbība “Vide, klimats un vecāki”

 

Video lekcijas:

  • Video lekcija par konvencionālo un bioloģisko lauksaimniecību

  • Video lekcija par mežu un dabai draudzīgu tā apsaimniekošanu

  • Video lekcija par ekomarķējumiem

 

Publikāciju piemēri:

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.