Fonda finansētā projekta ietvaros atklāta jauna zivju suga (Sabanejawia aurata)

24.05.2011
Projekta numurs: 1-08/43/2008
Gads: 2008
Vadlīnija: Vides monitorings

Fonda finansētā projekta ietvaros atklāta jauna zivju suga (Sabanejewia aurata).

Līdz šim Latvijā bija zināmas divas Cobitidae (akmeņgrauži) dzimtas zivju sugas- akmeņgrauzis Cobitis taenia un pīkste Misgurnus fossilis.

2008.g. augustā upju zivju monitoringā (projekts - „Zivju monitorings”, projekta īstenotājs – Latvijas Zivju resursu aģentūra) tika noķerta Latvijai jauna zivju suga, kas pieder pie Cobitidae dzimtas, Sabanejewia ģints - Sabanejewia aurata. Tās angliskais nosaukums „golden loach”, attiecīgi latviski iespējams lietot- zeltainais akmeņgrauzis.

Zeltainais akmeņgrauzis tika konstatēts GNP Gaujas upes posmā no Amatas grīvas līdz Līgatnes pārceltuvei un Amatas upē lejpus Kārļiem.

Zeltainā akmeņgrauža izplatības areāls aptver Baltijas, Egejas, Melnās, Azovas un Kaspijas jūras baseinus. Latvijai tuvākās šīs zivju sugas atradnes ir Polijā, Odras upes baseinā (pirmoreiz konstatēts 1994.g.) un Lietuvā, Ventas upes baseinā (pirmoreiz konstatēts 2002.g.).

Sabanejewia aurata ir saldūdens zivs. Ķermenis slaids, no sāniem saplacināts. Mute vērsta uz leju. Pie apakšžokļa 6 taustekļi. Uz muguras un sāniem tumši plankumi, kas veido svītras. Zem acīm pa vienam dzelonim.

Zeltainais akmeņgrauzis ir līdzīgs akmeņgrauzim, taču samērā vienkārši atšķirams vizuāli. Zeltainajam akmeņgrauzim sānos izvietotā plankumu rinda nav izvietota taisnā rindā gar sānu līniju, bet šķērso to. Pie astes spuras pamatnes zeltainajam akmeņgrauzim ir divi tumši plankumi (attēls).

Zeltainais akmeņgrauzis apdzīvo dažāda tipa ūdenstilpes- upes, ezerus, kanālus, ūdenskrātuves, konstatēts arī upju grīvās. Tas nārsto maijā- jūnijā upes gultnē ar cietu (grants un oļi) substrātu starp ūdensaugiem. Barojas ar zoobentosu.

Suga ir iekļauta IUCN aizsargājamo sugu sarakstā un Sugu un biotopu direktīvā EC 92/43 EEK.

Fakts, ka zeltainais akmeņgrauzis laikā no 1994.g. konstatēts arvien tālāk uz ziemeļiem no izplatības pamatareāla ļauj izvirzīt hipotēzi, ka sugas areāls paplašinās ziemeļu virzienā. Iespējams arī prognozēt, ka zeltainais akmeņgrauzis sastopams arī Ventas upes Latvijas daļā.

Informāciju sagatavoja Jānis Birzaks, Latvijas zivju resursu aģentūras Iekšējo ūdeņu laboratorijas vadītājs, Daugavgrīvas 8, Rīga, LV- 1048, e- pasts Janis Birzaks

Īpaša pateicība Līnai Birzakai un Ievai Plēsumai, kas veica Latvijai jaunās zivju sugas noteikšanu, apstrādājot monitoringa laikā ievākto bioloģisko materiālu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.