• Sākums >
  • Ieguldījums VVD cilvēkkapitāla attīstībā - jaunas zināšanas un prasmes efektīvai vides aizsardzības kontrolei

Ieguldījums VVD cilvēkkapitāla attīstībā - jaunas zināšanas un prasmes efektīvai vides aizsardzības kontrolei

Reģ Nr. 1-08/9/2020

Projekta mērķis

Sniegt ieguldījumu VVD cilvēka kapitāla (t.i.,zināšanu un kvalifikācijas uzkrājums, kas radies izglītības un profesionālās apmācības procesa rezultātā) attīstībā, pilnveidojot mūsdienīgas kompetences iestādes profesionāļiem un veicinot efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā. Lai visas valsts mērogā nodrošinātu efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nozīmīgs aspekts ir VVD cilvēkresursu profesionālās kompetences. Latvijas augstākās izglītības iestādes sniedz iespējas iegūt vispārīgas zināšanas par vides aizsardzības politiku un tās īstenošanas instrumentiem. Tomēr šīs zināšanas ir nepietiekamas, lai jaunie VVD darbinieki varētu pildīt tiem noteiktos uzdevumus un efektīvi īstenot normatīvajos aktos VVD noteiktās funkcijas. Vienlaikus, šim mērķim nepieciešams īstenot apmācību pasākumus, lai pilnveidotu jau esošo VVD darbinieku zināšanas un attīstītu profesionālās prasmes vienveidīgas un standartizētas pieejas nodrošināšanai visā valsts teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot platformu “VVD kompetenču laboratorija” – mūsdienīgu zināšanu un prasmju attīstībai VVD jaunajiem profesionāļiem: 1.1. Mācību platformas izveidē, katrai tēmai, plānots izstrādāt un sagatavot mācību metodisko materiālu, sagatavot testus zināšanu pārbaudei, mācību kursi tiks filmēti un uz nofilmētā materiāla bāzes, izveidots audiovizuālais mācību materiāls. 1.2. Programma VVD jaunajiem darbiniekiem, kas ietver šādas tēmas: a. Ievads. Vides aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra Latvijā un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti; b. Ievads juridiskajā tehnikā. Administratīvais akts, administratīvā pārkāpuma process iestādē; c. VVD metodiskie materiāli un iekšējo datubāžu izmantošana (TULPE/Namejs); d. Vides informācijas iegūšana, ārējo datubāžu izmantošana. 1.3. VVD darbinieku apmācības (padziļinātais līmenis) par šādām tēmām: a. "Rūpniecisko avāriju risku objektu pārvaldība"; b. "Ķīmiskās vielas un maisījumi" (piemēram, kā lasīt DDL informāciju un izmantot to atļaujas nosacījumu sagatavošanā; "saulrieta" vielas un prasības operatoriem; ierobežojumi un prasības operatoram); c. "Aukstuma aģenti" (to izmantošanas kontrole); d. "Sadedzināšanas iekārtas" (piemēram, sadedzināšanas iekārtu darbības identifikācija, emisiju prasību piemērošana un uzraudzība atkarībā no kurināmā veida; monitorings). 1.4. Attīstīt augstākā un vidējā līmeņa vadītāju komunikācijas prasmes, precīzu un dažādām situācijām atbilstošu vēstījumu sniegšanai sabiedrībai – “Komunikācijas prasmes. Krīžu vadība un komunikācija”. 1.5. Organizēt SAEA nacionālos apmācību kursus par medicīnisko apstarošanu diagnostiskajā radioloģijā un kodolmedicīnā. 1.6. Organizēt apmācības par Radiācijas avārijas prognozēšanas sistēmas RODOS izmantošanu. 1.7. Organizēt apmācības par speciālās pašaizsardzības metodēm valsts vides inspektoriem, veicot amata pienākumus – attīstīt spēju rīkoties personiskā apdraudējuma situācijās un gadījumos, kad pastāv uzbrukuma risks no klientu vai trešo personu puses. 2. Vienas dienas konference "VVD 15 – vides aizsardzības kontrole vakar, šodien un rīt" – analizēt līdzšinējos VVD darbības rezultātus, identificēt jautājumus, kuru risināšana līdz šim nav bijusi pietiekama, dalīties pieredzē par vides aizsardzībai būtiskiem jautājumiem – resursu efektīvu atkalizmantošanu, sabiedrības plašāku iesaisti vides kvalitātes un dabas resursu saglabāšanā, mūsdienu risinājumiem videi nodarītā kaitējuma samazināšanai. 3. " Vienota insekcijas standarta" izstrāde inspekcijas procesa plānošanai, organizēšanai, komunikācijai darbā ar klientiem un standarta ieviešana, veicot inspektoru apmācību. 4. Piesaistīt projektu vadītāju efektīvai apmācību projektu organizācijai un koordinācijai.

Projekta rezultāti

1. Izveidota platforma “VVD kompetenču laboratorija” – mūsdienīgu zināšanu un prasmju attīstībai VVD jaunajiem profesionāļiem: 1.1. Mācību platformas izveidē, katrai tēmai, plānots izstrādāt un sagatavot mācību metodisko materiālu, sagatavot testus zināšanu pārbaudei, mācību kursi tiks filmēti un uz nofilmētā materiāla bāzes, izveidots audiovizuālais mācību materiāls. 1.2. Programma VVD jaunajiem darbiniekiem, kas ietver šādas tēmas: a. Ievads. Vides aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra Latvijā un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti; b. Ievads juridiskajā tehnikā. Administratīvais akts, administratīvā pārkāpuma process iestādē; c. VVD metodiskie materiāli un iekšējo datubāžu izmantošana (TULPE/Namejs); d. Vides informācijas iegūšana, ārējo datubāžu izmantošana. 1.3. VVD darbinieku apmācības (padziļinātais līmenis) par šādām tēmām: a. "Rūpniecisko avāriju risku objektu pārvaldība"; b. "Ķīmiskās vielas un maisījumi" (piemēram, kā lasīt DDL informāciju un izmantot to atļaujas nosacījumu sagatavošanā; "saulrieta" vielas un prasības operatoriem; ierobežojumi un prasības operatoram); c. "Aukstuma aģenti" (to izmantošanas kontrole); d. "Sadedzināšanas iekārtas" (piemēram, sadedzināšanas iekārtu darbības identifikācija, emisiju prasību piemērošana un uzraudzība atkarībā no kurināmā veida; monitorings). 1.4. Attīstīt augstākā un vidējā līmeņa vadītāju komunikācijas prasmes, precīzu un dažādām situācijām atbilstošu vēstījumu sniegšanai sabiedrībai – “Komunikācijas prasmes. Krīžu vadība un komunikācija”. 1.5. Organizēt SAEA nacionālos apmācību kursus par medicīnisko apstarošanu diagnostiskajā radioloģijā un kodolmedicīnā. 1.6. Organizēt apmācības par Radiācijas avārijas prognozēšanas sistēmas RODOS izmantošanu. 1.7. Organizēt apmācības par speciālās pašaizsardzības metodēm valsts vides inspektoriem, veicot amata pienākumus – attīstīt spēju rīkoties personiskā apdraudējuma situācijās un gadījumos, kad pastāv uzbrukuma risks no klientu vai trešo personu puses. 2. Notikusi vienas dienas konference "VVD 15 – vides aizsardzības kontrole vakar, šodien un rīt" – analizējot līdzšinējos VVD darbības rezultātus, identificējot jautājumus, kuru risināšana līdz šim nav bijusi pietiekama, dalīties pieredzē par vides aizsardzībai būtiskiem jautājumiem – resursu efektīvu atkalizmantošanu, sabiedrības plašāku iesaisti vides kvalitātes un dabas resursu saglabāšanā, mūsdienu risinājumiem videi nodarītā kaitējuma samazināšanai. 3. " Vienota insekcijas standarta" izstrāde inspekcijas procesa plānošanai, organizēšanai, komunikācijai darbā ar klientiem un standarta ieviešana, veicot inspektoru apmācību. 4. Piesaistīts projektu vadītājs efektīvai apmācību projektu organizācijai un koordinācijai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 85 511.78 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 85 511.78 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 93 569.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.