• Sākums >
  • Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Raunas Staburags”

Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Raunas Staburags”

Reģ Nr. 1-08/99/2020

Projekta mērķis

Īstermiņa: Viens no galvenajiem īstermiņa (12 gadu) mērķiem - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna ieviešana. No tā izrietoši - realizēt dabas aizsardzības plānā noteiktos biotopu un sugu apsaimniekošanas pasākumus: veikt Staburaga teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu izpēti; papildināt un uzturēt tūrisma infrastruktūru; nodrošināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par dabas vērtībām un kultūrvēsturisko mantojumu dabas lieguma teritorijā. Ilgtermiņa: Saglabāt “Raunas Staburagu” nākamajām paaudzēm kā unikālu dzīvotni dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā arī daudzveidīgu dabas tūrisma objektu. Nodrošināt dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīgu un racionālu apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi

1.Raunas Staburaga teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu izpēte. 2. Automatizēta apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana, īstenošanas vietas kadastra Nr. 4276 006 0440, 3. 2 novērošanas kameru (t.sk. Saules paneļi) uzstādīšana, īstenošanas vietas kadastra Nr. 4276 006 0440 4. Informācijas stenda uzstādīšana, īstenošanas vietas kadastra Nr. 4276 006 0440 5. Tualetes, t.sk saules kolektora, ūdensapgādes roku mazgāšanai, uzstādīšana. Darbu veikšanas īstenošanas vietas kadastra Nr. 4276 006 0440 6. Informācijas par veiktajām aktivitātēm iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldē

Projekta rezultāti

1. Veikts 1 pētījums Staburaga teritorijā, lai ierobežotu antropogēno ietekmi un izpētītu teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņus. 2. Staburaga teritorijā izvietos 1 bezvadu apmeklētāju skaitītājs ar piekļuvi internetam. 3. Staburaga teritorijā tiks izvietotas 2 novērošanas kameras. 4. Staburaga teritorijā tiks uzstādīts 1 jauns informācijas stends. 5. Staburaga teritorijā uzstādīta 1 jauna tualete, t.sk saules kolektors, ūdensapgāde roku mazgāšanai. 6. Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts kartogrāfiskais materiāls par teritorijām, kurās veikti praktiskie darbi

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Raunas novada dome
Rauna, Vidzemes iela 2, LV-4131
Projekta kopējās izmaksas 32 115.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 903.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 931.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.