Zaļā Pierīga

Reģ Nr. 1-08/97/2016

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, ievērojot konkursa nolikumā noteikto, specializētā informatīvā vides aizsardzībai veltītā tematiskā sadaļā – “Rīgas un Apriņķa Avīzes” tematiskajos rakstos “Zaļā Pierīga” – tiks veicināta sabiedrības izpratne un motivācija aktīvākai darbībai vides aizsardzībā un vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā un atspoguļota dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamība. Tematiskās sadaļas mērķis ir auditorijas izglītošana vides jautājumos, proti, vides izglītība, izpratnes veicināšana par atbildīgu dzīvesveidu – atbildīga dzīvesveida prasmju veicināšana, aktuālo vides problēmu atspoguļošana, un atbildīgu un ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanas pamatotība – valsts vides politikas pamatnostādņu ievērošana; motivēt sabiedrību aktīvai darbībai vides aizsardzībā un resursu taupīšanā (sabiedrības līdzdalība vides saglabāšanā). Tematiskās sadaļas mērķa sasniegšanai un materiālu sagatavošanai, kā arī informācijas publicēšanai tiks nodrošināta: 1. Publikāciju un tēmu aktualitāte sabiedrībā. 2. Atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē vides aizsardzību. 3. Ilgtspējīgas rīcības un lēmumu nozīmības akcentēšana publicējamos materiālos.

Projekta uzdevumi

1. Paaugstināt novadu iedzīvotāju izpratni par vides aizsardzības problēmām, veselīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu. 2. Ar daudzveidīgām publikācijām rosināt lasītāju ikdienā izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi, pievēršot uzmanību gan citu rīcībai, gan pašiem izvēloties videi draudzīgākos risinājumus sadzīvē. 3. Stāstīt par pozitīviem piemēriem, kur vides aizsardzība tiek ievērota, sekmējot attīstību, informēt par sekmīgu, vidi saudzējošu uzņēmējdarbību, aizsargājamām teritorijām, bioloģisko daudzveidību. 4.Informēt par aktīvu dzīvesveidu, klimata izmaiņām un globālo procesu ietekmi uz vietējo iedzīvotāju ikdienu. 5.Popularizēt pašu projektu un tā ilgtermiņa mērķi.

Projekta rezultāti

Turpināt izglītot un informēt sabiedrību par vides problēmām, aktualitātēm. 1. “Rīgas un Apriņķa Avīzē” izveidot un izdot atsevišķu tematisko sadaļu “Zaļā Pierīga”, un izplatīt to visās Pierīgas pašvaldībās. 2. Izplatīšana (vismaz 1000 eksemplāru): 1.abonentiem; 2.mazumtirdzniecībā 3.bezmaksas izdevumu piegāde dažādām pašvaldībām, organizācijām. 3. Tematiskās sadaļas “Zaļā Pierīga” publikāciju elektroniskās versijas izvietošana portālā www.aprinkis.lv un tās uzturēšana projekta laikā. 4. Popularizēšana. Atsevišķu publikāciju popularizēšana sociālajos tīklos un citos medijos – sadarbības partneros (piemēram, iekļaut iknedēļas ziņojumos Latvijas Radio 1).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Rīgas Apriņķa avīze
Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 32 330.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 413.29 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 779.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.