• Sākums >
  • Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām

Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām

Reģ Nr. 1-08/94/2016

Projekta mērķis

Izstrādāt metodiku piekrastes, pārejas un jūras ūdeņu eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanai un sagatavot materiālu jūras, piekrastes un pārejas ūdeņu eitrofikācijas novērtējumam, kas nepieciešams Nitrātu direktīvas ziņojumam

Projekta uzdevumi

1. Eitrofikācijas stāvokļa novērtējumā izmantoto parametru robežvērtību izstrāde: • Projekta ietvaros tiks aktualizētas ziemas nitrātu un ortofosfātu robežvērtības visiem Latvijas piekrastes, pārejas un jūras ūdens objektiem. Tai skaitā tiks izvērtētas visu pēdējo 5 gadu aktivitātes par šo tēmu un ECOSTAT ziņojumi. • Tiks izvērtēta pieejamā informācija par N-tot un P-tot ziemas koncentrācijām un, veicot korelatīvu analīzi pret ziemas nitrātiem un ortofosfātiem, izstrādātas šo parametru robežkoncentrācijas. • Izmantojot vēsturisko informāciju, tiks izvērtēta N un P savienojumu gada dinamika. Balstoties uz šo izvērtējumu, tiks izveidots algoritms vai statistiskais modelis ar kuru aprēķināt koncentrācijas mēnešiem, kuros monitoringa novērojumi nav veikti. Tiks veikti trūkstošo vērtību aprēķini un izstrādātas izmantojamo gada vidējo parametru robežkoncentrācijas. • Tiks izvērtēta hlorofila a un izšķīdušā skābekļa koncentrāciju izmantošana Nitrātu ziņojumā. Balstoties uz izvērtējumu tiks aktualizētas, ja nepieciešams, hlorofila a robežkoncentrācijas un izstrādātas izšķīdušā skābekļa robežkoncentrācijas. 2. Trendu izvērtējums: • Eitrofikācijas novērtējumā izmantojamajiem parametriem tiks izstrādāti trendi visiem Latvijas piekrastes, pārejas un jūras ūdens objektiem. Tiks veikta trendu analīze. 3. Eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanas metodikas izstrāde: • Tiks izvērtētas šobrīd izmantotās eitrofikācijas novērtēšanas metodes. Tā kā eitrofikācijas stāvokli raksturo visu apskatāmo parametru kopums, tad tiks testēta HELCOM pieeja, kas izmanto HEAT agregācijas rīku. Ja HELCOM HEAT rīks izrādīsies nepiemērots Nitrātu direktīvas ziņošanas vajadzībām, tad tiks izstrādāta alternatīva pieeja. Kā viens no alternatīvajiem agregācijas iespējamiem variantiem var tikt izskatīta arī Life projekta MARMONI ietvaros izstrādātais bioloģiskās daudzveidības indikatoru agregācijas rīks. • Projekta ietvaros tiks izstrādāta un aprakstīta eitrofikācijas novērtēšanas metodika. 4. Monitoringa programmas apkopojuma izstrāde: • Projekta ietvaros tiks apkopota informācija par monitoringa programmu, sagatavots monitoringa programmas apraksts ar tabulām un izstrādāts kartogrāfiskais materiāls. 5. Nitrātu direktīvas ziņojumam nepieciešamās informācijas sagatavošana: • Projekta ietvaros tiks apkopoti monitoringa dati par pārskata periodu un iepriekšējiem periodiem. • Tiks aizpildītas Nitrātu ziņojumam nepieciešamās tabulas. • Tiks sagatavots kartogrāfiskais materiāls. • Bez tam tiks sagatavota informācija (grafiki un teksts) par novērtējumā izmantoto indikatoru trendiem. 6. Ārpakalpojuma veidā tiks apkopota un apstrādāta informācija par iekšzemes ūdeņiem. Balstoties uz apkopoto informāciju tiks veikts eitrofikācijas stāvokļa novērtējums iekšzemes ūdeņiem. 7. Eitrofikācijas ziņojuma sagatavošana: • Izmantojot iepriekšējās sadaļās apkopotos datus un izstrādāto metodiku, projekta ietvaros tiks sagatavots eitrofikācijas novērtējums jūras, piekrastes un pārejas ūdeņiem.

Projekta rezultāti

1. Tiks sagatavotas robežvērtību tabulas 6-7 parametriem (vismaz 6 tabulas). 2. Tiks izstrādāta eitrofikācijas novērtēšanas metodika (teksta materiāls). 3. Tiks izstrādāts kartogrāfiskais materiāls (vismaz 10-12 kartes). 4. Tiks sagatavots eitrofikācijas novērtējums ziņošanai Nitrātu direktīvai (teksts un tabulas).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 40 418.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 418.09 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 418.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.