• Sākums >
  • FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2016.gadā

FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2016.gadā

Reģ Nr. 1-08/93/2016

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas dalību FEE International sadarbības tīklā, nodrošinot visu FEE International programmu (Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri, Izzini mežu) darbību un attīstību Latvijā.

Projekta uzdevumi

• Nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī aktīvi līdzdarbojoties FEE International programmu attīstīšanā starptautiskā līmenī. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību saskaņā ar FEE International kvalitātes vadības prasībām. • Īstenot Zilā Karoga programmu, nodrošinot vairāk kā 16 sertifikācijas nacionālā un starptautiskā līmenī ZK un NPS sistēmā. • Nodrošināt Zilā Karoga programmas ietvaros pašvaldību līmenī īstenotus un ZK kvalitātes prasībām atbilstošus vides izglītības pašvaldību līmeņa pasākumus (vismaz 5 pasākumi katrā Zilā Karoga pašvaldībā) nacionālā līmeņa Zilā Karoga publisko kampaņu. • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli un tiešo atbalstu sniegšanu skolām Ekoskolu vides pārvaldības sistēmas izveidē • Nodrošināt Ekoskolu tīkla attīstību, nodrošinot programmas izaugsmi par 15-20% skolām, sasniedzot pieaugums, sasniedzot vismaz 220 reģistrētās skolas. • Nodrošināt Latvijas Ekoskolu programmas saturisko attīstību un starptautisko popularizāciju, īstenojot metodisko materiālu pilnveidošanu un Latvijas programmas līdzdalību Ekoskolu Globālo rīcības dienu iniciatīvā • Nodrošināt JVR programmas atlases konkursus un kandidātu izvirzīšanu JVR starptautiskajai balvai visās kategorijās • Veikt Izzini mežu programmas aktivitāšu pārraudzību • Īstenot Zaļās Atslēgas programmu, nodrošināt tās izaugsmi līdz 15 sertifikācijām (50% uzaugsme), kā arī saskaņojot un ieviešot restorānu sertifikācijas programmu

Projekta rezultāti

Vispārīgie rādītāji • Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā un Ekoskolu programmā Programmu rādītāji • Nodrošināta Ekoskolu programmas izaugsme 15-20% robežās, sasniedzot vismaz 220 programmā reģistrētās izglītības institūcijas un >80 Zaļā Karoga sertifikācijas/apbalvojumus • Nodrošināti tiešie pasākumi un apmācības ar >800 skolu pārstāvju līdzdalību (forums, apbalvošana, skolu apmācības) • Nodrošināta >120 izglītības iestāžu iesaiste Ekoskolu globālās rīcības dienas iniciatīvā • Zilais Karogs – vairāk kā 16 sertifikācijas peldvietu un jahtu ostu kategorijās • Vairāk kā 60 vides izglītības pasākumi pašvaldībās Zilā Karoga programmas ietvaros • Jūras piesārņojošo atkritumu kritērija ieviešana (ZK XV kritērijs), īstenojot Zilā Karoga programmas ietvaros JPS monitoringus – 15 sezonālie monitoringi 5 vietās, 32 vienreizējie monitoringi, 15 A+ sistēmas metodikas monitoringi • Zaļās Atslēgas 15 sertifikācijas, • JVR nacionālo atlases konkursu īstenošana 3 vecuma grupās 3 tematiskajās kategorijās • JVR nacionālo kandidātu izvirzīšana JVR starptautiskajai balvai 9 konkursa kategorijās. • Izzini mežu – vairāk kā 200 iesaistīto skolu aktīvas līdzdalības nodrošināšana pasākumos, partnerības attīstīšana ar FEE afiliēto partneri A/S LVM. Publicitātes rādītāji • Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 3900 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook un Twitter konti) • Īstenoti 5 nacionāla līmeņa preses pasākumi – konferences un brīfingi. • Sagatavotas 35 mediju relīzes Sadarbība ar pastāvīgiem mediju partneriem programmu aktualitāšu atspoguļošanai

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 68 355.83 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 825.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 964.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.