• Sākums >
  • Filtra L pielietojuma izvērtējums fosfora atgūšanai no notekūdeņiem aprites ekonomikas veicināšanai

Filtra L pielietojuma izvērtējums fosfora atgūšanai no notekūdeņiem aprites ekonomikas veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/92/2023

Projekta mērķis

Notekūdeņu attīrīšanas iespēju uzlabošana ilgtermiņā, lietojot jaunas tehnoloģijas un ieviešot jaunus risinājumus prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana. Pilotprojekta ietvaros tiks sagatavots L filtra prototips fosfora atgūšanai no notekūdeņiem, veikta tā demonstrācija vienā vai vairākās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, filtra darbības un iegūtā materiāla izvērtēšana un sociālekonomiskā novērtējums.

Projekta uzdevumi

A1 Pilotprojekta metodikas sagatavošana. A2 Vides priekšizpēte, datu apkopošana. A3 L ūdens filtra prototipa tehniskā rasējuma izstrāde. II L ūdens filtra uzstādīšana un tā efektivitātes testēšana. A4 L ūdens filtra prototipa uzstādīšana un attīrīšanas kvalitātes monitorings. A5 “Izlietotā” L materiāla (atgūtā fosfora nesējmateriāla) raksturošana. III L materiāla (ar atgūto fosforu) pielietošanas iespēju izvērtējums. A6 L materiāla pielietošana laukaugu mēslošanai. A7 L materiāla piesaiste augsnei (iztece). IV Pilotprojekta rezultātu izvērtēšana, rekomendāciju izstrāde. A8 Ziņojuma par jaunās tehnoloģijas pielietošanu problemātiskajās NAI notekūdeņu attīrīšanai no fosfora. A9 Sociālekonomiskās ietekmes novērtējums pilotprojekta tehnoloģijai. A10 Pilotprojekta rezultātu demonstrējums sabiedrībai. A11 Pieredzes apmaiņas brauciens un rezultātu izplatīšana.

Projekta rezultāti

Rekomendācijas / vadlīnijas L filtra izmantošanai, notekūdeņu attīrīšanai, tā sociālekonomiskais izvērtējums; iegūtā (no notekūdeņiem atgūtā) materiāla (fosfora savienojumu) raksturojums un pielietošanas iespējas; informējošs seminārs par notekūdeņu attīrīšanas iespējām u.c.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2024
Īstenotājs Agroresursu un ekonomikas institūts
Priekuļi, Priekuļu pag., Zinātnes iela 2, LV-3258
Projekta kopējās izmaksas 59 842.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 842.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 858.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.