• Sākums >
  • Priekšnoteikumu nodrošināšana biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - meža inventarizācija

Priekšnoteikumu nodrošināšana biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - meža inventarizācija

Reģ Nr. 1-08/8/2020

Projekta mērķis

Projekts paredzēts kā finansējuma nodrošinājums meža inventarizācijas veikšanai, lai izpildītu valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu (Meža likuma 29.panta pirmā daļa), kas vienlaikus kalpo par pamatu meža apsaimniekošanas plāna izstrādei. Meža inventarizācijas veikšana nepieciešama arī lai sekmīgi īstenotu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” pasākumus.

Projekta uzdevumi

Meža inventarizācijas nodrošināšana. Valsts meža dienests uz 01.01.2020. ir identificējis zemes vienības ar kopējo platību 13138,16 ha, kurās nav spēkā esoša meža inventarizācija.

Projekta rezultāti

Sagatavota meža inventarizācija

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 100 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.