• Sākums >
  • Metodoloģijas izstrāde bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku reģionos

Metodoloģijas izstrāde bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku reģionos

Reģ Nr. 1-08/89/2006

Projekta mērķis

Sniegt nepieciešamo metodoloģisko pamatojumu valsts Biogāzes ražošanas un attīstības programmas izstrādei un ieviešanai Latvijas lauku reģionos, balstoties uz veiktajiem pētījumiem noteiktā lauku rajonā.

Projekta uzdevumi

Novērtēt bioloģiski noārdāmās atkritumu masas daudzuma potenciālu uz vienu ražošanas vienību, ietverot lauku reģionam raksturīgās sadzīves, lauksaimnieciskās un rūpnieciskās ražotnes. Noteikt atbilstošākosbioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, transportēšanas un anaerobās pārstrādes tehniskos risinājumus un novērtēt to attiecīgās izmaksas uz vienu pārstrādājamo atkritumu vienību. Veikt un apkopot laboratoriskos biogāzes ražošanas potenciāla noteikšanas mērījumus. Apkopot veikto pētījumu datus un izstrādāt nepieciešamo tehnisko un ekonomisko pamatojumu valsts biogāzes ražošanas programmai.

Projekta rezultāti

Pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem: -noteikts radītās bioloģiski noārdāmās atkritumu masas daudzums uz vienu ražošanas vienību visiem raksturīgajiem lauku reģiona ražošanas veidiem; -veikti un apkopoti laboratoriskie mērījumi; -izstrādātas bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas un anaerobās pārstrādes optimālās shēmas; -novērtētas atkritumu apsaimniekošanas un anaerobās pārstrādes izmaksas uz vienu pārstrādājamo atkritumu vienību; - izstrādāts tehniskais un ekonomiskais pamatojums valsts biogāzes ražošanas un attīstības programmai.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 31.05.2007
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 28 751.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 906.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 349.05 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.