Ar vienu reizi ir par maz

Reģ Nr. 1-08/88/2020

Projekta mērķis

Informēt un izglītot pamatskolas pēdējo klašu un vidusskolas audzēkņus par aprites ekonomiku un bezatkritumu dzīvesstilu, aicinot viņus aktīvi iesaistīties risinājumu radīšanā un ieviešanā, kā arī attīstot kritiskās domāšanas spējas piedāvāto risinājumu izvērtēšanai.

Projekta uzdevumi

1. Izglītotas un iesaistītas 30 klases ar vidējo skolēnu skaitu klasē 25; 2. Novadītas konsultācijas 6 skolēniem ar pastiprinātu interesi par aprites ekonomiku ZPD darbu izveidē saistībā ar šo tēmu; 3. Izstrādātas un noturētas 5 padziļinātas tematiskās lekcijas lietotnes “YouTube” tiešraidē skolēniem ar dziļāku interesi par aprites ekonomiku; vismaz 250 personas jeb 50 skolēni katrā lekcijā. 4. Rasti jauni risinājumi ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanai, idejas ekodizainam, inovācijām, kas tiks publicēti ZWL sociālo mediju kontos. 5. Izglītoti, informēti jaunieši sociālo mediju vidē; projekta noslēgumā veiksim Instagram viktorīnu, kur lūgsim sekotājus atbildēt uz jautājumiem par aprites ekonomiku.

Projekta rezultāti

1. Izglītotas un iesaistītas 30 klases ar vidējo skolēnu skaitu klasē 25; 2. Novadītas konsultācijas 6 skolēniem ar pastiprinātu interesi par aprites ekonomiku ZPD darbu izveidē saistībā ar šo tēmu; 3. Izstrādātas un noturētas 5 padziļinātas tematiskās lekcijas lietotnes “YouTube” tiešraidē skolēniem ar dziļāku interesi par aprites ekonomiku; vismaz 250 personas jeb 50 skolēni katrā lekcijā. 4. Rasti jauni risinājumi ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanai, idejas ekodizainam, inovācijām, kas tiks publicēti ZWL sociālo mediju kontos. 5. Izglītoti, informēti jaunieši sociālo mediju vidē; projekta noslēgumā veiksim Instagram viktorīnu, kur lūgsim sekotājus atbildēt uz jautājumiem par aprites ekonomiku.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.05.2021
Īstenotājs Zero Waste Latvija
Rīga, Struteles iela 3-2, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 16 298.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 669.08 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 669.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.