• Sākums >
  • VVD sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmas izveide

VVD sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmas izveide

Reģ Nr. 1-08/88/2019

Projekta mērķis

Izveidot Valsts vides dienestā (VVD) centralizētu sūdzību, piesārņojuma pieteikumu un avāriju informācijas saņemšanas sākotnējās apstrādes un risināšanas pārvaldības sistēmu (sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmu).

Projekta uzdevumi

Nodrošināt VVD veiktspējas stiprināšanu un kontroles funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanu, lai ieviešot centralizētu sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmu VVD efektīvi un operatīvi veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības sūdzību pārvaldībai un avāriju seku novēršanai. Vienlaikus nodrošinot kvalitatīvas atgirezeniskās saites sniegšanu sūdzības pieteicējam, ja pieteicējs to vēlas saņemt (uzlabojot komunikāciju ar sabiedrību). Lai sasniegtu projektā noteikto mērķi un uzdevumu, tiks veiktas šādas darbības: • iepirkta pieteikumu pārvaldības sistēmas programmatūra vai tās izstrāde; • iepirktas un īstenotas konsultācijas pieteikumu pārvaldības sistēmas ieviešanai, t.sk., konfigurēšanai, sasaistei, izmaiņu pieprasījumiem, lietotāju apmācībai; • nodrošināti publicitātes pasākumi – VVD mājas lapā uzsākot projektu un to noslēdzot tiks atspoguļota informācija par projekta aktivitāšu uzsākšanu, norisi, ieguvumiem u.c. aktuālu informāciju

Projekta rezultāti

Sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmas programmatūras iegāde/izstrāde, konsultācijas, apmācības un citi ar ieviešanu saistītie pasākumi

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 35 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.