• Sākums >
  • Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/87/2019

Projekta mērķis

Veicināt upju efektīvāku pārvaldību un apsaimniekošanu, lai sekmētu laba stāvokļa sasniegšanu Latvijas virszemes ūdeņos.

Projekta uzdevumi

Izstrādāt konkrētus konceptuālus tiesību normu pamatojumus un priekšlikumus praktiskai upju pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanai. 2. Izvērtēt kaimiņvalstu normatīvo regulējumu publisko un privāto upju pārvaldībā un apsaimniekošanā attiecībā uz upju un to pieguļošo krastu īpašnieku, pašvaldību un valsts institūciju tiesībām un pienākumiem. 3. Sadarboties ar visām upju pārvaldībā iesaistītām mērķa grupām, organizējot un moderējot diskusiju seminārus par konceptuālo pieeju labākam upju pārvaldības un apsaimniekošanas normatīvajam regulējumam. 4. Izstrādāt rekomendācijas normatīvajā aktā/os iekļaujamajam regulējumam upju pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā.

Projekta rezultāti

1. sagatavoti konceptuāli tiesību normu pamatojumi, ietverot dažādus alternatīvus modeļus upju efektīvai pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanai, ņemot vērā pašreizējo tiesību aktu regulējumu un kaimiņvalstu pieredzi (1 ziņojums); 2. apkopots kaimiņvalstu normatīvos aktos noteiktais regulējums un esošā prakse attiecībā uz dažādu pušu atbildību un pienākumiem upju pārvaldībā un apsaimniekošanā (1 ziņojums); 3. organizētas konsultācijas un diskusijas ar pašvaldībām, valsts institūcijām un citām mērķa grupām, lai precizētu un dokumentētu vajadzīgās izmaiņas normatīvo aktu regulējumam efektīvākai upju pārvaldībai un apsaimniekošanai (noorganizēti 4-6 pasākumi); 4. sagatavotas rekomendācijas par normatīvajā/ -os aktā/-os iekļaujamo regulējumu upju efektīvas apsaimniekošanas un pārvaldības nodrošināšanai (1 ziņojums).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2020
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 18 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 800.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.