• Sākums >
  • Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā

Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā

Reģ Nr. 1-08/865/2006

Projekta mērķis

Izvērtēt Latvijā pašlaik izmantotās dzeramā ūdens atdzelžošanas metodes, apkopot informāciju par pasaulē pieejamām modernās atdzelžošanas tehnoloģijām un to iespējām, kā arī sniegt ieteikumus pieejamo metožu praktiskai izmantošanai ūdens attīrīšanā, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi Latvijā

Projekta uzdevumi

apkopot datus un izvērtēt Latvijā izmantotās dzeramā ūdens atdzelžošanas metodes; apkopot informāciju par pasaulē pieejamām modernām atdzelžošanas tehnoloģijām; izstrādāt ieteikumus pieejamo atdzelžošanas metožu praktiskai izmantošanai; sagatavot publicēšanai un iespiest informācijas apkopojumu ūdens apsaimniekošanas speciālistiem pašvaldībās.

Projekta rezultāti

pārskats par Latvijā izmantotajām dzeramā ūdens atdzelžošanas metodēm; apkopota informācija par pasaulē pieejamām modernās atdzelžošanas tehnoloģijām, ietverot bioloģisko un katalītisko metožu, kā arī membrānu tehnoloģiju iespējas un novērtētas to iespējas; salīdzinot pieejamās metodes, izstrādāti ieteikumi atdzelžošanas metožu praktiskai izmantošanai dzeramā ūdens attīrīšanā, kas tādējādi sekmēs normatīvo aktu prasību izpildi Latvijā; izdota brošūra (50 lpp, 500 eksemplāri) par ūdens atdzelžošanu

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2007
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 10 457.64 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 798.76 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 798.76 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.