Dabas koncertzāle 2013

Reģ Nr. 1-08/85/2013

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāles” mērķis ir uzsvērt osu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur atsevišķiem osu piemēriem. Pasākumu norises teritorijā tiks izvietotas vairākas zinātniskās teltis/darbnīcas, kurās pasākumu apmeklētājiem būs iespēja vērot zinātnieku lietišķos pētījumus, izmantojot vienkāršas, jebkuram interesentam pieejamas metodes, pētot ledāja veidotās reljefa formas un uzsverot to nozīmi Latvijas ainavās.

Projekta uzdevumi

2013. gada koncertu uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas reljefu un ledāja ietekmi uz Latvijas teritorijas reljefa veidošanos. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības procesu pārrobežu teritorijās. Divos koncertos attīstīt sabiedrības zināšanas par osiem un to aizsardzības pasākumiem.

Projekta rezultāti

2013. gada koncertu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par Latvijas reljefu, ainavām un cilvēka ietekmi uz to. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. • Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā. Organizēti divi bezmaksas koncerti, kurus apmeklē ap 7000 cilvēku.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.08.2013
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 73 258.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 457.44 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 457.44 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.