• Sākums >
  • Kampaņa "Saglabāsim Latvijas kāpas - 2007"

Kampaņa "Saglabāsim Latvijas kāpas - 2007"

Reģ Nr. 1-08/83/2007

Projekta mērķis

Kampaņas ,,Saglabāsim Latvijas Kāpas - 2007" mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par unikālās Latvijas piekrastes kāpu joslas aizsardzības nepieciešamību, organizējot dažādus informatīvus, izglītojošus un kultūras pasākumus, kā arī koordinēt sadarbību valsts, pašvaldību un NVO starpā, konkrētu problēmu risināšanai

Projekta uzdevumi

Lai risinātu kāpu aizsardzības problēmas, kampaņas galvenie uzdevumi ir: organizēt pasākumu kopumu, kas veicinātu kāpu problēmu risināšanā iesaistīto pušu - valsts, pašvaldību un NVO sadarbību; - informēt un izglītot sabiedrību par kāpu apdraudējumu un kāpu saglabāšanas aspektiem; - aktualizēt Aizsargjoslu likuma 36.panta normu īstenošanu dzīvē 20 piekrastes lauku pašvaldībās

Projekta rezultāti

Kampaņas īstenošanas gadījumā sabiedrība iegūs plašāku priekšstatu un informāciju par kāpu joslas aizsardzības aspektiem un saglabāšanas nepieciešamību. Rīkojot izstādes par piekrastes tematiku, ar masu mediju starpniecību tiks informēta un izglītota plaša sabiedrības daļa. Būtisks šīs kampaņas ieguvums būs koordinēta sadarbība esošo problēmu risināšanā starp valsts institūcijām, vietējām piekrastes pašvaldībām un sabiedrību, vides nevalstiskajām organizācijām. Kampaņas rezultātā tiks risinātas konkrētas Aizsargjoslu likuma normu ieviešanas problēmas, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā vietējiem piekrastes iedzīvotājiem un atpūtniekiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2007
Īstenotājs Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”
Rīga, Skolas iela 30 - 19, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 21 004.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 116.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 114.89 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.