• Sākums >
  • Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde

Reģ Nr. 1-08/82/2019

Projekta mērķis

Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakciju, veikt plāna īstenošanas izmaksu aprēķinu un noteikt plāna juridisko statusu.

Projekta uzdevumi

1. Pārskatīt un aktualizēt 2018. gadā izstrādātā rīcības plāna projektu un izstrādāt Rīcības plāna gala redakciju; 2. Veikt ar plāna īstenošanu saistīto izmaksu aprēķinu; 3. Veikt plāna juridisko izvērtējumu un sagatavot rekomendācijas plāna juridiskajam statusam; 4. Organizēt 2 dienu semināru un plānā iekļauto situāciju izspēli (sadarbības un apziņošanas kārtība) darba grupās ar ieinteresētajām pusēm (t.sk., VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, Latvijas veterinārārstu biedrība, piekrastes pašvaldības, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas biedrība u.c.); 5. Nodrošināt Rīcības plāna stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk – SIVN); 6. Organizēt noslēguma semināru ieinteresētajām pusēm.

Projekta rezultāti

1. Veikta esošā projekta rīcības plāna satura pārskatīšana, aktualizācija un izstrādāta Rīcības plāna gala redakcija; 2. Veikti Rīcības plāna īstenošanas izmaksu aprēķini; 3. Izstrādātas rekomendācijas rīcības plāna juridiskajam statusam; 4. Noorganizēts 2 dienu seminārs un situāciju izspēle darba grupās ar ieinteresētajām pusēm; 5. Veikts Rīcības plāna stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums; 6. Noorganizēts noslēguma seminārs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2020
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 24 873.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 873.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 873.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.