• Sākums >
  • Latvijas diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un kodolmedicīnā

Latvijas diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un kodolmedicīnā

Reģ Nr. 1-08/81/2023

Projekta mērķis

Lai ievērotu rentgendiagnostikas pamatprincipu un iespējami samazinātu pacientu saņemto dozu, nepieciešams izstrādāt izmeklējumu nacionālos standartlīmeņus, pret kuriem ārstniecības iestādes varētu salīdzināt pacientu dozas un nepieciešamības gadījumā optimizēt diagnostikas izmeklējumus. Šobrīd Latvijā nav noteikti diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijas pacientiem un diagnostiskā kodolmedicīnā visiem pacientiem. Nepieciešama datu apkopošana un standartlīmeņu izstrāde.

Projekta uzdevumi

A1 Sagatavot veidlapas ārstniecības iestādēm pacientu dozu apkopošanai rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijas pacientiem un diagnostiskā kodolmedicīnā. A2 Datu analīze par iegūtajām pacientu dozām un diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijas pacientiem un diagnostiskā kodolmedicīnā, izstrādājot vadlīnijas. A3 Sagatavot prezentācijas par veiktās aptaujas rezultātiem un aktualizētajām vadlīnijām, sniedzot priekšlikumus standartlīmeņu izmantošanai un dozu analīzei. A4 Informatīvā semināra organizēšana.

Projekta rezultāti

A1 Aktivitātes ietvaros tiks sagatavotas veidlapas datu ievadei, lai izsūtītu ārstniecības iestādēm datu ieguvei, kas nepieciešami standartlīmeņu izstrādei. Datu veidlapas tiks sagatavotas, ievērojot starptautisko pieredzi. Aktivitātes plānotais laiks – 2023.gada septembris, norises vieta Rīgā, Latvijas medicīnas inženierijas un fizikas biedrības telpas. A2 Apkopot iegūtos datus no ārstniecības iestādēm, sagatavot kopsavilkumu par 2023.gadā veikto pacientu izmeklējumu saņemto dozu rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un saņemtajām radioaktivitātes devām kodolmedicīnā un aktualizēt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 6 "Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām", iekļaujot jaunos standartlīmeņus. Aktivitātes plānotais laiks – 2024.gada janvāris/marts. Norises vieta – Latvijas medicīnas inženierijas un fizikas biedrības telpas. A3 Sagatavot informatīvas prezentācijas semināram, kuras pēc semināra varēs publicēt VVD RDC mājas lapā. Aktivitātes plānotais laiks – 2024.gada aprīlis, norises vieta attālināti un Latvijas medicīnas inženierijas un fizikas biedrības telpas. A4 Organizēt semināru operatoriem par projekta rezultātiem, sniegt priekšlikumus standartlīmeņu izmantošanai, dozu analīzei. Semināra norises laiks plānots 2024.gada maijā, semināra norises vieta Rīga un attālinātas pieslēgšanās iespēja virtuālā platformā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2024
Īstenotājs Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība
Rīga, Ķīpsalas iela 6, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 6 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.