• Sākums >
  • Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana

Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana

Reģ Nr. 1-08/81/2019

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot gala statusa noteikumus koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanai Latvijā, norādot pielietojuma veidus izvēlētajās nozarēs – lauksaimniecība, mežsaimniecība un būvniecības tehniskie risinājumi, kā arī atbilstošās pelnu sastāva prasības to izmantošanai.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt Latvijas kurtuves, kurās izmanto koksnes kurināmo, noteikt tā veidu un daudzumu, sadedzināšanas pelnu daudzumu un sezonalitāti. 2. Koksnes pelnu paraugu ņemšana un sastāva analīze, ietverot radioaktivitātes mērījumus no lielākajām Latvijas kurtuvēm. Iepazīstināt VARAM speciālistus ar iegūtajiem rezultātiem. 3. Izanalizēt un apkopot tehnoloģiju jomas, kurās Latvijā var izmantot koksnes pelnus un noteikt atbilstošās prasības pelnu kvalitātei. Darba grupā kopā ar VARAM speciālistiem un ekspertiem noteikt Latvijas apstākļiem piemērotākos risinājumus. 4. Balstoties uz veiktajām analīzēm un izmantojamo Latvijas apstākļiem tehnoloģiju apkopojumu, noteikt koksnes pelnu kvalitātes prasības un izstrādāt gala statusa noteikumus koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošanai. Iesniegt izstrādātos noteikumus VARAM. 5. Sagatavot un prezentēt projekta rezultātus seminārā, kurā tiks aicināti piedalīties gan projekta skarto nozaru eksperti, gan vides speciālisti, kā arī attiecīgo jomu institūciju un organizāciju pārstāvji, potenciālie pelnu izmantošanas nozaru uzņēmēji.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots saraksts ar koksnes kurtuvju adresēm un radīto pelnu daudzumiem, to izmantošanas pašreizējiem veidiem. 2. Latvijas kurtuvju koksnes pelnu sastāva analīžu, tai skaitā to radioaktivitātes mērījumu rezultātu apkopojums 3. Tehnoloģiju jomu un prasību apkopojums, atbilstoši koksnes pelnu sastāva analīzēm un to izmantošanas iespējām Latvijā 4. Izstrādāti gala statusa noteikumi koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanai Latvijā. Izstrādātie gala statusa noteikumi koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanai Latvijā iesniegti VARAM 5. Projekta rezultāti prezentēti seminārā

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2020
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 29 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.