• Sākums >
  • ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciāli papildus izdalāmo apakšvariantu izpēte

ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciāli papildus izdalāmo apakšvariantu izpēte

Reģ Nr. 1-08/80/2023

Projekta mērķis

Projektā plānots veikt upju tipu padziļinātu izpēti, veicot gan datu statistisko analīzi, gan apsekojumus dabā, rezultātā definējot šo upju tipu izdalīšanas kritērijus un izveidot to aprakstus, kā arī kvalitātes kritērijus un kvalitātes klašu robežvērtības.

Projekta uzdevumi

A1 Citu valstu pieredzes apkopošana ES nozīmes biotopu un upju tipu izdalīšanā. A2 Potenciālo datu kopu atlase un statistiskā analīze (smilšainās straujteces, purvu upes un mazās piejūras upes). A3 Lauka darbi papildus datu ievākšanai. A4 Ievākto papildus datu apkopošana un analīze. A5 Biotopa apakšvariantu un upju tipu izdalīšanas kritēriju precizēšana un to aprakstu sagatavošana, rekomendācijas sagatavošana Latvijas upju tipoloģijas aktualizācijai. A6 Kvalitātes kritēriju un to robežvērtību noteikšana ES nozīmes biotopiem un upju tipiem.

Projekta rezultāti

A1 Citu valstu pieredzes apkopošana ES nozīmes biotopu un upju tipu izdalīšanā. A2 Potenciālo datu kopu atlase un statistiskā analīze (smilšainās straujteces, purvu upes un mazās piejūras upes). A3 Lauka darbi papildus datu ievākšanai. A4 Ievākto papildus datu apkopošana un analīze. A5 Biotopa apakšvariantu un upju tipu izdalīšanas kritēriju precizēšana un to aprakstu sagatavošana, rekomendācijas sagatavošana Latvijas upju tipoloģijas aktualizācijai. A6 Kvalitātes kritēriju un to robežvērtību noteikšana ES nozīmes biotopiem un upju tipiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2024
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 27 265.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 265.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 539.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.