• Sākums >
  • Sabiedrības iesaiste pasākumu kopumā atkritumu daudzuma samazināšanai dabas objektos

Sabiedrības iesaiste pasākumu kopumā atkritumu daudzuma samazināšanai dabas objektos

Reģ Nr. 1-08/79/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis - Atkritumu un citas cilvēka negatīvās ietekmes samazināšanās dabas objektos. Projekta ilgtermiņa mērķis - Izglītota un atbildīga sabiedrība par patēriņu un atkritumu pārvaldību, videi draudzīgu tūrismu. Mērķa sasniegšanai tiks uzrunātas konkrētas sabiedrības grupas, kas dodas atpūtā uz aizsargājamajām dabas teritorijām.

Projekta uzdevumi

1. Aktualizēt medijos iniciatīvas būtību, 2018.gada kampaņā gūtās pieredzes, sasniegtos rezultātus; 2. Veicināt Pasaules dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes pagājušā gada projekta ietvaros izstrādātās zīmes atpazīstamību, mudināt pievienoties kampaņai valsts, pašvaldību un privāto zemju īpašniekus, kas piedāvā sabiedrībai tūrisma pakalpojumus; 3. Veicināt sabiedrībā plašākas diskusijas par atkritumu apriti dabā, atkritumu ietekmi uz dabas daudzveidību, dabai draudzīgu tūrismu, iesaistot arī citas valsts institūcijas, kuras savā ikdienas darbā sastopas ar problēmu, ka cilvēki atstāj atkritumus dabā (piemēram, Rīgas meži, Latvijas valsts ceļi un citi); 4. Īpaši strādāt ar bērnu un jauniešu auditorijām, iesaistot ģimenes un izglītības iestādes koprades procesā, lai reflektētu par problēmu un tās risinājumiem (piemēram, organizējot radošo darbu konkursu, sadarbojoties ar bērnu un jauniešu TV un radio raidījumiem); 5. Izveidot iniciatīvas vizuālos materiālus, kuru uzdevums būs izglītot un piesaistīt uzmanību par dabai draudzīgu atpūtu dabā (izglītojoša spēle dažādiem vecumiem, informatīvi baneri, animēts materiāls kampaņai sociālajos medijos, ceļojoša instalācija lielveikalos). 6. Pašnovērtējuma, projekta kopsavilkuma un regulāru atskaišu sagatavošana un finanšu pārraudzība.

Projekta rezultāti

1. Realizēta izglītojošā kampaņa - dalība vismaz 10 publiskos pasākumos, novadītas vismaz 15 lekcijas, izplatīts jaunradīts materiāls sociālo mediju platformās, apkopoti stāsti par Dabas aizsardzības pārvaldes, zemes īpašnieku, pašvaldību pieredzēm par atkritumu apjomu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un cituviet dabā, organizētas vismaz 10 publikācijas, ziņas par projekta aktualitātēm; 2. Izveidoti reprezentatīvi un izglītojoši materiāli, kas kampaņas laikā un pēc tās varēs tikt izmantotas aktīvā sabiedrības izglītošanā un atbildības pret dabu veicināšanā. 3. Īstenota koprade- iesaistītā sabiedrība kampaņas satura un vizuāļu veidošanā, publiski prezentējot vismaz 5 koprades orģināldarbus (animācijas) . 4. Izvietota un izstādīta instalācija vismaz 3 Rīgas lielveikalos par atkritumu apjomu atrodoties dabā salīdzinājumā ar periodu pirms tūkstoš gadiem; 5. Veikts pašnovērtējums, projekta kopsavilkums, atskaites un nosūtītas LVAFA

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2020
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 20 223.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 223.05 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.