• Sākums >
  • Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana

Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana

Reģ Nr. 1-08/79/2012

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijā sastopamo Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšanu un pieejamību starptautiskajai un vietējai sabiedrībai.

Projekta uzdevumi

Projektam ir divi uzdevumi. Pirmais no tiem ir 2010.gadā Latvijas Dabas fonda (sadarbībā ar VARAM) izstrādātās Latvijā sastopamo Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana. Metodika tika izmantota Natura 2000 teritoriju augu un biotopu monitoringa veikšanai 2011. un 2012. gadā. Teritoriju apsekojumos un sekojošā datu apstrādē tika konstatēti esošās metodikas ierobežojumi, kā ar izstrādāti priekšlikumi metodikas uzlabošanai. Pēc uzlabojumu veikšanas biotopu noteikšanas metodika kļūs vieglāk saprotama un izmantojama ne tikai ekspertiem, bet arī plašākai sabiedrībai, kā arī citu nozaru speciālistiem, kuru ikdienas darbā nākas saskarties ar biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu vai izmantošanu. Metodikas aktualizēšanai tiks piesaistīti sākotnējā izdevuma autori, kā arī citu nozaru speciālisti (piem., mežsaimniecības speciālisti, lauku konsultanti, u.tml.) Otrais projekta uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu informatīvā materiāla tulkojumu angļu valodā. ES biotopu noteikšanas metodikas pamatā ir Eiropas Komisijas apstiprinātā ES biotopu rokasgrāmata, kuru katra ES dalībvalsts pielāgo saviem konkrētajiem bioģeogrāfiskajiem apstākļiem, t.i. izvērtējot raksturīgo sugu sarakstu un pielāgojot konkrētās valsts īpatnībām, izvērtējot, kuri no biotopu struktūru un funkciju indikatoriem ir būtiskākie u.t.t. Latvijas metodikas pieejamība angļu valodā ļaus salīdzināt Latvijas biotopu noteikšanas metodiku un gūto pieredzi ar citu boreālā bioģeogrāfiskā reģiona valstu pieredzi, kā arī citām ES dalībvalstīm, veicinot ekspertu „kalibrāciju” vismaz boreālā reģiona ietvaros.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks aktualizēta Latvijā sastopamo Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanas rokasgrāmata. Rokasgrāmata tiks iztulkota angliski, veicinot tās pieejamību ekspertiem ārpus Latvijas. Aktualizētā un tulkotā rokasgrāmata būs pieejama internetā. Metodikas angļu versija tiks ievietota arī Eiropas Vides aģentūras Bioloģiskās daudzveidības Topikcentra mājas lapā, tādējādi tā būs pieejama visiem interesentiem gan Eiropā, gan pasaulē, vienuviet ar citu ES dalībvalstu līdzīgām metodikām. Aktualizētā metodika tiks izmantota, pilnveidojot Natura 2000 augu un biotopu monitoringa programmu un metodiku 2013.-2019. gadiem. Paredzams, ka nākošā rokasgrāmatas aktualizācija varētu notikt 2018. gadā, pēc LIFE+ apstiprinātā projekta „Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmas izstrāde” ieviešanas, (ievieš Dabas aizsardzības pārvalde), kura ietvaros paredzēta ES nozīmes biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 43 013.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 013.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 173.92 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.