• Sākums >
  • Gruntsūdeņu jutīguma pret sausumu analīze un modelēšana Latvijas teritorijai

Gruntsūdeņu jutīguma pret sausumu analīze un modelēšana Latvijas teritorijai

Reģ Nr. 1-08/78/2023

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt gruntsūdeņu jutīguma pret sausuma karti Latvijas teritorijai, kā arī identificēt vēsturiskās gruntsūdeņu sausuma epizodes un to atkārtošanās tendences balstoties uz inovatīviem matemātiskās modelēšanas paņēmieniem, kā arī sniegt rekomendācijas nacionālā pazemes ūdeņu novērojuma tīkla pilnveidošanai, lai uzlabotu gruntsūdeņu sausuma monitoringu. Projekta ilgtermiņa mērķis ir likt pamatus gruntsūdeņu sausuma prognozēšanai, lai uzlabotu Latvijas spējas pielāgoties klimata pārmaiņām un tādējādi mazinātu negatīvās ietekmes uz iedzīvotājiem, tautsaimniecību un dabu.

Projekta uzdevumi

A1 Diskusija ar projekta sadarbības iestādi. A2 Literatūras analīze. A3 Ziņojums nacionāla līmeņa konferencē. A4 Monitoringa un telpisko datu ieguve, apstrāde, kvalitātes uzlabošana. A5 Gruntsūdens sausuma modeļa izstrāde un testēšana. A6 Gruntsūdens sausuma tendenču analīze un rekomendācijas monitoringa tīkla uzlabošanai. A7 Neatkarīgs un starptautiski atzīts projektā pielietotās metodikas un rezultātu novērtējums. A8 Noslēguma seminārs sadarbības iestādei un ieinteresētajām pusēm.

Projekta rezultāti

A1 Diskusija ar projekta sadarbības iestādi. Rezultāts: Diskusijas protokols. A2 Literatūras analīze. Rezultāts: Ziņojums. A3 Ziņojums nacionāla līmeņa konferencē. Rezultāts: Konferences tēzes un prezentācija. A4 Monitoringa un telpisko datu ieguve, apstrāde, kvalitātes uzlabošana. Rezultāts: Atlasīta un kvalitātes kontroli izgājusi datu kopa gruntsūdeņu modelēšanai (Excel) un apkopojoša informācija par sagatavotajiem telpiskajiem datiem. A5 Gruntsūdens sausuma modeļa izstrāde un testēšana. Rezultāts: Ziņojums un gruntsūdens jutīguma pret sausuma karte (.pdf un .shp faila formātos). A6 Gruntsūdens sausuma tendenču analīze un rekomendācijas monitoringa tīkla uzlabošanai. Rezultāts: Ziņojums ar rekomendācijām. A7 Neatkarīgs un starptautiski atzīts projektā pielietotās metodikas un rezultātu novērtējums. Rezultāts: Publicēts vai apstiprināts publicēšanai zinātnisks raksts augsta līmeņa brīvpieejas starptautiskā zinātniskā žurnālā. A8 Noslēguma seminārs sadarbības iestādei un ieinteresētajām pusēm. Rezultāts: Semināra prezentācija un protokols.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2024
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 34 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 400.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 400.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.