• Sākums >
  • Antropogēno slodzi samazinošas un informatīvas infrastruktūras izveidošana dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā

Antropogēno slodzi samazinošas un informatīvas infrastruktūras izveidošana dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā

Reģ Nr. 1-08/78/2019

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt antropogēno slodzi dabas parka „Ogres ieleja” Ērgļu novada teritorijā, informēt apmeklētājus par aizsargājamo dabas teritoriju, nodrošinot sakoptas dabas takas un atpūtas vietas pieejamību. Ērgļu novadā dabas parka apmeklētājiem šobrīd nav pieejami konkrēti maršruti dabā, trūkst informācijas par aizsargājamo teritoriju, tajā atrodamajiem biotopiem. Tomēr apsekojot teritoriju klātienē, redzams, ka antropogēnā noslodze šajā teritorijā vērtējama kā samērā augsta. Tādejādi radusies situācija, ka sabiedrībai nav pieejama pilnīga informācija par dabas aizsargājamo teritoriju. Lai informētu sabiedrību par aizsargājamo teritoriju un apmeklētāju plūsmu novirzītu pa tam paredzētu, piemērotu infrastruktūru, projekta ietvaros plānots izveidot 2 dabas takas gar Ogres upi, to teritorijā uzstādot arī informatīvos stendus, izvietojot soliņus un labiekārtojot atpūtas vietu. Atpūtas vieta atradīsies pie Vēģerupītes ietekas Ogrē un būs pieejama arī laivotājiem. Izveidotā infrastruktūra būs būtiska platforma arī vides izglītības attīstībā, nodrošinot dažādu vides ekskursiju pieejamību gan skolēniem, gan pieaugušajiem.

Projekta uzdevumi

1. Veikt teritorijas izpēti ar DAP ekspertu, lai vienotos par konkrētiem takas risinājumiem, ievērojot normatīvos aktus, veicamajiem darba apjomiem. 2. Sagatavot precīzu specifikāciju taku labiekārtošanas darbiem, veikt cenu aptauju. 3. Sakārtot un labiekārtot “zaļo” dabas taku ~2km garumā, kurai daļēji par pamatu kalpos vecais ceļš. Taka būs piemērota arī velobraucējiem un pārvietojoties ar ratiņiem. 4. Sakārtot un labiekārtot “zilo” dabas taku ~2,4 km garumā. Šī taka būs šaurāka, ar dabiskiem šķēršļiem uz tās, galvenokārt maršruts ved gar upes stāvkrastu. 5. Organizēt 3 talkas, kuru laikā kopā ar DAP pārstāvi notiks dižkoku atzīmēšana un izpēte. 6. Uzstādīt informatīvos stendus, norādes un zīmes “Ozollapa” taku teritorijā. 7. Organizēt 2 tūristu grupas vides gida pavadībā. 8. Dabas takas iezīmēt digitālā formā kartē, drukāt, sadarboties ar apkārtējiem TIC.

Projekta rezultāti

1.Sakārtota īsākā taka (Kraujas- Vēģerupīte (Akmeņupīte)) ~2 km garumā, būs piemērota arī velosipēdistiem un vecākiem ar ratiņiem. 2.Sakārtota taka (Kraujas – Vēģerupīte (Akmeņupīte)) gar Ogres upes stāvkrastu ~2,4 km garumā. 3.Labiekārtota atpūtas vieta pie Vēģerupītes (Akmeņupītes) ietekas, kura tiks piemērota arī laivotājiem. 4.Sabiedrības informēšana par dabas parka “Ogres ieleja” robežām (zīme “Ozollapa”). 5.Sabiedrības iesaistīšana, darbojoties talkā, izpētot teritorijas dižkokus. 6.Sabiedrības informēšana par dabas takām un tām apkārt esošajiem aizsargājamiem augiem ar informatīvajiem stendiem. 7.Sabiedrības informēšana, organizējot 2 tūristu grupas vides gida pavadībā. 8.Pieejamas kartes digitālā un papīra formātā ar iezīmētām sakoptajām dabas takām un atpūtas vietu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.06.2019
Īstenotājs Zivju gani
Ērgļi, Jumurdas iela 7-17, LV-4840
Projekta kopējās izmaksas 18 985.39 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 985.39 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.