• Sākums >
  • Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta

Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta

Reģ Nr. 1-08/77/2019

Projekta mērķis

Izveidot Latvijas Gredzenošanas centra papīra arhīva datu elektroniskās kopijas, lai nodrošinātu unikālā datu krājuma (ziņas par putnu un sikspārņu gredzenošanu, kontrolēm un atradumiem kopš 1925. gada) drošu saglabāšanu, kā arī uzlabotu datu apriti, pieejamību un analīzes iespējas.

Projekta uzdevumi

1. Uzsākt Latvijas Gredzenošanas centra papīra arhīva dokumentu digitalizēšanu, veidojot un drošā veidā uzglabājot elektroniskas rastra attēlu kopijas putnu un sikspārņu gredzenošanas atskaitēm par laika posmu no 2002. līdz 2016. gadam (datu kopa par 270 565 apgredzenotiem putniem >11 000 lappušu apjomā). 2. Turpināt LGC papīra arhīva datu ievadīšanu un apstrādi Microsoft Excel/Access tabulās, digitalizējot putnu gredzenošanas kopsavilkumus par laika posmu no 1941.-1957. gadam (datu kopa par 103 320 apgredzenotiem putniem) un pilnos putnu gredzenošanas datus par laiku no 2014. līdz 2016. gadam (kopā 39 009 gredzenojumi). 3. Pilnveidot LGC un DAP sadarbību.

Projekta rezultāti

1. Latvijas Gredzenošanas centra papīra arhīva 2002.-2016. gada dokumentu digitālas kopijas rastra failu veidā. 2. Microsoft Excel/Access tabulās ievadīti 1941.-1957. gada putnu gredzenošanas kopsavilkumi un 2014.-2016. gada pilnie putnu gredzenošanas dati. 3. Vienošanās par optimālo LGC un DAP informācijas apmaiņas modeli. 4. Elektroniski pieejami dati par iezīmēšanai iegūtajiem putniem un sikspārņiem Latvijas teritorijā laika posmos no 2002. līdz 2016. gadam (gredzenošana) un 1941.-1957. gadā (kopsavilkumi).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2020
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 24 200.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 200.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 200.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.